Ανθ ημων.. .εθελοντήςΕίδαμε σήμερα δημοσίευμα με πρωτοβουλία συλλόγου για ευπρεπισμο κοινόχρηστων χώρων.
Μια αρμοδιότητα της δημοτικής αρχής του δήμου Ξηρομέρου.
Από τις φωτογραφίες και την πρωτοβουλία που πήρε ο εν λόγο σύλλογος φαίνεται η εγκατάλειψη που έχει περιέλθει η τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας..
Η πρωτοβουλία του Συλλόγου είναι άξια συγχαρητηρίων..
 Αποτελεί υποχρέωση της δημοτικής αρχής να ειναι καθαροι οι κοινόχρηστοι χώροι

Και δεν επαφίεται στον εθελοντισμό και  στην προσφορά κάποιων
Έστω κι αν αυτή πολλες φορές ειναι επιλεκτική.

Η Δική μας άποψη είναι οι εθελοντές συνδράμουν δεν  αντικατασταθούν την δημοτική αρχή.   

Σχόλια