Ανανέωση των συμβάσεων των 12 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

 

paidikoi stathmoi dimoy xiromeroy 2021
Ημερομηνία 14.9.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ. & Fax: 2646041204
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Με την απόφαση 28/565/11.08.2021 του πρώην Προέδρου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», κ. Βασίλη Πολύζου, προχώρησε η ανανέωση των συμβάσεων των 12 εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξηρομέρου.
Οι συμβάσεις που ανανεώθηκαν θα διαρκέσουν για ένα (1) έτος, συγκεκριμένα από 1.9.2021 έως 31.8.2022, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, και θα λυθούν αυτοδίκαια εφόσον δεν συνεχιστεί, χωρίς οι απασχολούμενοι να δικαιούνται καμία αποζημίωση από την αιτία αυτή.
 
 

Σχόλια