Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ. την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

 

kostas mpampoyris
 
Αστακός, 09.09.2021
Αριθ. Πρωτ.: 621
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την δεκάτη τρίτη (13η) του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) σύμφωνα με την 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30.08.2021, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.
2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.
3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα
3. Γαλούνης Ερωτόκριτος
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας
 
Αναπληρωματικά μέλη.
7. Παληογιάννης Παναγιώτης
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια