Τα ηχητικά πρακτικά της δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου.

 

ds xiromeroy 792021
 
Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.
Ο καλά και πλήρως ενημερωμένος πολίτης στα θέματα του Δήμου μας, είναι ζητούμενο και μεγάλος στόχος της δημοτικής αρχής.
 
Η συνεδρίαση ξεκινά στο 14:00.
 
Ανακοινώσεις - ερωτήσεις - θέματα προ ημερησίας διάταξης.
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Θέμα 1ο: Έγκριση της έκθεσης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.
Θέμα 2ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικονομικού έτους 2021. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.
Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξηρομέρου για την συγκρότηση Επιτροπής για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Παληογιάννης.
Θέμα 4ο: Διατύπωση γνώμης περί χορηγήσεως παροχής ύδρευσης σε φωτοβολταϊκό πάρκο εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Αστακού στη θέση «Σουπί» στην κα Μπαμπούρη Χρυσαυγή του Ηλία. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτ.Μακρής.
Θέμα 5ο: Αντικατάσταση μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου.
Θέμα 6ο: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου. Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου.
Θέμα 7ο: Ορισμός και αντικατάσταση μελών του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου». Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
 
 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια