ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ μετά από  ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) προχώρησε στην ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΖΟΥΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών συντήρησης - αποκατάστασης σε κτίρια παιδικών σταθμών.

Εργασίες που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν για την εναρμόνιση των λειτουργούντων Παιδικών σταθμών με το Π.Δ. 99/2017 και την αδειοδότηση αυτών : 

Διαμόρφωση των απαιτούμενων χώρων από το Π.Δ. 99/2017, με την κατασκευή νέων χωρισμάτων

Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων στους χώρους όπου απαιτούνται

Τοποθέτηση νέου αντιολισθηρού δαπέδου στους χώρους που απαιτείται

Νέοι χρωματισμοί στους νέους χώρους

 Καθαίρεση υφιστάμενης στέγης που έχει υποστεί βλάβες και τοποθέτησης νέας ξυλείας

Νέα υδραυλική εγκατάσταση στους νέους χώρους

Νέα φωτιστικά σώματα και νέες εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές στους νέους χώρους 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών στην προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017

Βελούτσα...


 

Σχόλια


  1. Πως έγινε και αυτό παλιά κεραμίδια σε καινούργια σκέπη και το ποσό 89.000 € αλλά λόγια να αγαπιόμαστε

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου