Την νομική οδό έχει πάρει ο δήμος Ξηρομέρου για τις επενδύσεις βιορευστών στην περιοχή των Φυτειών.

 Την νομική οδό έχει πάρει ο δήμος Ξηρομέρου για τις επενδύσεις βιορευστών στην περιοχή των Φυτειών. Συγκεκριμένα έχει προσφύγει στο ΣτΕ ώστε να τις αποτρέψει, καθώς υποβαθμίζουν την περιοχή και αδικούν την υπεραξία της. Σκοπός της δημοτικής Αρχής Τριανταφυλλάκη είναι να σταματήσει τις επενδύσεις και γι’ αυτό προχώρησε στην προσφυγή.

Πρόκειται για τρείς μονάδες βιορευστών στην περιοχή των Φυτειών Ξηρομέρου, για τις οποίες προσφάτως στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αποφασίστηκε  ο ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη ειδικού δικαστικού πληρεξουσίου, σε εκτέλεση της σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου, για υποβολή αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Είναι θέμα που έρχεται από το παρελθόν. Έγιναν ενέργειες και από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αλλά καθυστερημένες και σε προεκλογική περίοδο. Υπήρχε αντίστοιχο ζήτημα και σε άλλη περιοχή του Ξηρομέρου, τη Χρυσοβίτσα, η οποία απετράπη χάρη στην κινητοποίηση που υπήρξε. 

Ευελπιστούμε και τώρα να πετύχουμε να αποτρέψουμε την επένδυση σε βιορευστά. 

Προσφύγαμε στο ΣτΕ, γιατί θεωρούμε πως είναι λάθος ο σχεδιασμός για την περιοχή μας και πως οι μελέτες έχουν σημαντικές αστοχίες, οι οποίες έχουν επισημανθεί νομικά.

 Οι μελέτες, οι οποίες είναι καθαρά μελέτες γραφείου, copypaste, αδικούν την υπεραξία της περιοχής, υποβαθμίζουν το περιβάλλον, δεν διαθέτουν αντισταθμιστικά και θέσεις εργασίας, διαθέτουν πρώτες ύλες αγνώστου προελεύσεως και λόγω των ζητημάτων αυτών, αλλά και πάρα πολλών άλλων, διεκδικούμε με την προσφυγή μας στο ΣτΕ να μην «περάσουν», μην εγκριθούν οι επενδύσεις αυτές στην περιοχή μας» τόνισε μιλώντας στη «Σ» ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης.

Κατά το παρελθόν έγιναν αρκετά σφάλματα για να φτάσει σήμερα η κατάσταση στο ΣτΕ. Η υπόθεση ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2017 όταν τότε το Τοπικό Συμβούλιο Φυτειών, επικαλούμενο ότι δεν έχει στοιχεία, έδωσε θετική γνωμοδότηση. 

Με βάση την απόφαση αυτή και την επίσης θετική γνωμοδότηση που έδωσε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωήςσε μεταγενέστερο χρόνο η υπόθεση έφτασε χωρίς να περάσει από το δημοτικό συμβούλιο, παρά τις πολλές και σφοδρές αντιδράσεις που υπήρχαν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχοντας στα χέρια της τις δύο θετικές γνωμοδοτήσεις και καμία εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου γνωμοδότησε και αυτή θετικά.

Τον Απρίλιο του 2018 το θέμα έφτασε στο δημοτικό συμβούλιο στο στάδιο των ερωτήσεων και όχι ως ανεξάρτητο θέμα. Εν μέσω αντιδράσεων και χωρίς να έρθει ως ανεξάρτητο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο το Μάιο του 2018 το Τοπικό Συμβούλιο Φυτειών συνεδριάζει και πάλι για νέα μονάδα βιορευστώναυτή την φορά, επίσης στις Φυτείες και γνωμοδοτεί αρνητικά, τόσο γι αυτή όσο και για τις προηγούμενες που είχε γνωμοδοτήσει παλιότερα θετικά.

Τον Φεβρουάριο του 2019 οι μονάδες αυτές πήραν έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενώ λίγες ημέρες μετά το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε σε προσφυγή της απόφασης από την Αποκεντρωμένη, ενώ παράλληλα συστάθηκε και επιτροπή αγώνα κατή των επενδύσεων αυτών. 

Αργότερα μάλιστα η Περιφέρεια  γνωμοδότησε αρνητικά για τέταρτη μονάδα από βιορευστά στις Φυτείες, χωρίς να έχει γνωμοδοτήσεις από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Ξηρομέρου με την αιτιολογία ότι η εν λόγω μονάδα χωροθετείται σε περιοχή με υψηλή γεωργική παραγωγή.

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Σχόλια