Σχόλιο της NEUROPUBLIC στο Δελτίο Τύπου της 28.9.2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συμβούλου

 


Σχόλιο της NEUROPUBLIC στο Δελτίο Τύπου της 28.9.2021 του ΟΠΕΚΕΠΕ
σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συμβούλου


Είναι απολύτως κατανοητό το γεγονός ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βρέθηκε στην ανάγκη να απολογηθεί με το από 28.09.2021 Δελτίο Τύπου που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του, για το περιεχόμενο και τους όρους του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού, που προκήρυξε την 5η Αυγούστου 2021, για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για το έτος 2022 με αντικείμενο την συντήρηση και υποστήριξη Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την ΕΑΕ 2022, και ο οποίος διαγωνισμός ακυρώθηκε με την υπ’αριθ.1510/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και μάλιστα με μια εξαιρετικά εμπεριστατωμένη και αναλυτικότατη αιτιολογία.

Η απολογία του αυτή προφανώς έχει αποδέκτη όχι μόνο την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία βρίσκεται έκθετη μετά την ακύρωση της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά πρωτίστως τους χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι εύλογα ανησυχούν για την τύχη των επιδοτήσεων των οποίων τυγχάνουν δικαιούχοι.

O ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αντιληφθεί ότι για να μπορέσει να εξασφαλίσει την νόμιμη και επιτυχημένη εκτέλεση του βασικού του έργου που είναι ο έλεγχος των πληρωμών των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για να προβεί στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Οργανισμού, οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως όχι μόνο με το διατακτικό, αλλά κυρίως με το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 1510/2021 απόφασης της ΑΕΠΠ. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης αυτής η ήδη ακυρωθείσα Διακήρυξη περιείχε όρους και απαιτήσεις «ασαφείς, υπέρμετρους, ατεκμηρίωτους, αδικαιολόγητα περιοριστικούς του ανταγωνισμού, βλαπτικούς –απομειωτικούς της ευχέρειας συμμετοχής, υπερακοντίζοντες κατά την κοινή πείρα και τα συνηθιζόμενα σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων το εύλογο μέτρο, ελλείποντες κάθε σχέσης αναγκαιότητας και αναλογικότητας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Σε κάθε περίπτωση, η προκήρυξη διαγωνισμών με όρους παράνομους και με απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων και όχι του δημοσίου συμφέροντος, θα υπόκεινται πάντα σε πειθαρχικό, δικαστικό και εισαγγελικό έλεγχο για την αποκατάσταση της νομιμότητας.Πειραιάς 30/09/2021

ΓΙΑ ΤΗ NEUROPUBLIC

Σχόλια