Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστακό

 

 Στη σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστακό προχωράει ο ΕΦΚΑ. Θα υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου. 

Με απόφαση του Διοικητή του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) κ. Παναγιώτη Δουφεξή, που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 1η Οκτωβρίου 2021, γίνεται σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στον Αστακό, υπαγόμενου στην Τοπική Διεύθυνση Α΄ Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα την Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

ΒΕΛΟΥΤΣΑ .....

Σχόλια