Ενημέρωση για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ΟΤΚΖ. Λειτουργία γραφείου εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 


Αστακός 04-10-2021
Αριθ. Πρωτ.: 8582
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληρ: κα. Καραγεώργα Βιργινία
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ.: 2646360538
e-mail: virginiakar@1290.syzefxis.gov.gr

Ενημέρωση για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ΟΤΚΖ.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους ότι λειτουργεί γραφείο εγκαταλελειμμένων οχημάτων.....


Η διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων περιγράφεται αναλυτικά στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α'). Σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα αρ.116 ΦΕΚ 81/5-03-2004, (ιδιαιτέρως τα άρθρα 8 &9) και τον Κανονισμό Διαχείρησης Εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου Ξηρομέρου.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας, η βελτίωση της εικόνας της πόλης, αλλά και η αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης.

Το όχημα, απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, από την τοποθέτηση του ειδικού σήματος. Εάν κάποιος ιδιοκτήτης επιθυμεί, για διάφορους λόγους, να κρατήσει το όχημα του, χωρίς να το κινεί ή έχει καταθέσει πινακίδες υποχρεούται να το έχει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου - κατόπιν συναίνεσης του τελευταίου.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από το Δήμο Ξηρομέρου οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων: 2646360538.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Πολύζος Βασίλειος

Σχόλια