Στο στόχαστρο οι αναθέσεις πέντε έργων στην Αιτωλοακαρνανία

 


  • Πυρά Κατσιφάρα και Σπηλιόπουλου σε Φαρμάκη
  • Στο στόχαστρο οι αναθέσεις πέντε έργων στην Αιτωλοακαρνανία

Το γεγονός ότι σε πέντε περιπτώσεις έργων στην Αιτωλοακαρνανία ακολουθήθηκε η έκτακτη διαδικασία του άρθρου 32γ του Ν4412/2016 στηλιτεύουν με ανακοινώσεις τους τόσο ο πρώην Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, όσο και η παράταξη του Κ. Σπηλιόπουλου “Δυτική Ελλάδα Μπροστά”.

«Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς την περιφερειακή αρχή για το ζήτημα αυτό που δεν είναι το μόνο για το οποίο επιλέγει με προσχηματικό τρόπο  λάθος διαδικασίες, διότι υπάρχει κίνδυνος εμπλοκών με προσφυγές και καθυστερήσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απ. Κατσιφάρας και ζητά από την Περιφερειακή Αρχή «να αλλάξει ρότα και να ακολουθήσει τους κανόνες που ορίζει ο νόμος, τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας στην ανάθεση και την εκτέλεση των δημοσίων έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Η Περιφερειακή Αρχή για τα έργα αυτά προϋπολογισμού 7,6 εκατ. ευρώ επικαλείται τις πλημμύρες του Ιανουαρίου 2021 στην Αιτωλοακαρνανία. Έτσι τουλάχιστον επιχειρεί να δικαιολογήσει την έκτακτη διαδικασία.

Όμως ο Κ. Σπηλιόπουλος από την πλευρά του σημειώνει : «Δέκα μήνες μετά και ουσιαστικά τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμη όταν θα εκτελεστούν τα έργα, δεν συνιστούν κατεπείγουσα ανάγκη. Η δε μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην ίδια την περιφέρεια».

Σύμφωνα με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης «ο νόμος ορίζει ότι η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται μόνον «στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή…».

Και επιπλέον  «οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».

Κατόπιν όλων αυτών οι παρατάξεις Κατσιφάρα και Σπηλιόπουλου τονίζουν:

«Οι έκτακτες συνθήκες που επικαλείται η περιφερειακή αρχή ήταν οι πλημμύρες του Ιανουαρίου 2021 στην Αιτωλοακαρνανία. Σήμερα λοιπόν, δέκα μήνες μετά και ουσιαστικά τουλάχιστον ένα εξάμηνο ακόμη όταν θα εκτελεστούν τα έργα, δεν συνιστούν κατεπείγουσα ανάγκη.

Η δε μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στην ίδια την περιφέρεια. Και βέβαια αφήνουν εκτεθειμένη την περιοχή την κρίσιμη φετινή φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

Η περιφερειακή αρχή επιλέγει τρεις ή τέσσερις εργολήπτες (όποιους επιθυμεί και με όποια κριτήρια αυτή θέλει) και τους ζητάει οικονομικές προσφορές, χωρίς καμία δημοσίευση.

Αυτή η διαδικασία έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαφάνεια, τη φιλοσοφία και το πνεύμα του άρθρου 32γ του Ν4412/2016.

Οι ευθύνες της περιφερειακής αρχής για τις τεράστιες καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Και δεν μπορούν να αμβλυνθούν με την προσχηματική εφαρμογή των έκτακτων περιστάσεων που περιγράφει το άρθρο 32γ του Ν4412/2016.

Υπάρχουν διαφανείς, αποτελεσματικές και σύντομες διαδικασίες για την ανάθεση των απαραίτητων έργων.

Με ανακοίνωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες (άρθρο 27 του ιδίου νόμου) που μειώνει το χρόνο και τις διαδικασίες ανάθεσης με πλήρη διαφάνεια και εξασφαλίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Δυστυχώς παρά τις παρακλήσεις μας, η περιφερειακή αρχή επιμένει να ακολουθεί το δικό της μοναχικό και λάθος δρόμο».

Εφημερίδα “Συνείδηση”

Σχόλια