Διαμαρτυρίες κατοίκων για βουλωμένα φρεάτια στις Τ.Κ. Καραισκάκη και Βασιλόπουλο

 Διαμαρτυρίες κατοίκων για βουλωμένα φρεάτια 

στις Τ.Κ. Καραισκάκη και Βασιλόπουλο
 
 
 ΒΕΛΟΥΤΣΑ .....

Σχόλια