Νέο Δ.Σ. στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αστακού

 


Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών το νέο ΔΣ που αναδείχθηκε
από τις αρχαιρεσίες είναι:
 
Πρόεδρος ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ
Αντιπρόεδρος ΡΑΝΙΑ ΤΖΟΒΟΛΑ
Γραμματέας ΒΟΥΛΑ ΒΡΑΧΝΟΥ
Ταμίας ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
Μέλος ΜΑΛΒΙΝΑ ΜΟΥΤΣΑ
Αναπληρωματικά μέλη
ΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΣΩΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΕΒΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΓΚΡΟΥ
Εξελεγκτική επιτροπή
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΗ
ΠΗΓΗ ΓΡΥΛΛΙΑ

Σχόλια