Πρόσκληση για συνεδρίαση μέσω μικτής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Τρίτη 30 Νοεμβρίου.

 


Αστακός, 26.11.2021
Αριθ. Πρωτ.: 11276
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Καλεί σε τακτική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 07:30 μ.μ., σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 643/69472/24.09.2021 με την οποία επιχειρείται η σύνοψη των μέχρι τώρα διευκρινίσεων, καθώς και η επικαιροποίησή τους στη βάση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων και υγειονομικών δεδομένων, μετά και την τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76) από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ
 1ον: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση και τροποποίηση της με Α.Π. 511/24966/23-4-2015 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για το έργο: «Μονάδα κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων, μονάδα επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου και μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιοαερίου εγκατεστημένης ισχύος 999 KW», της εταιρείας «ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ &ΣΙΑ ΙΚΕ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», στη θέση Ψηλοράχη Δ.Ε. Αστακού, Δ. Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (ΠΕΤ 2012431819). Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου.

ΘΕΜΑ 2ον: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΣΠΗΕ για την επέκταση της ισχύος κατά επιπλέον 33,6 ΜW, στις θέσεις «ΑΜΠΕΛΑΚΙ,ΠΕΤΑΛΟΣΤΕΡΝΑ,ΣΟΥΦΛΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΥΡΑ» των Δήμων Αμφιλοχίας, Αγρινίου και Ξηρομέρου, Νομού Αιτωλ/νίας, του αδειοδοτημένου ΑΣΠΗΕ ισχύος 48 MWστη θέση ΠΕΤΑΛΑΣ με την υπ΄ αριθμ. 206597/30-12-2011 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις απ. πρωτ. 608/29594/28-4-2015 και 100340/17-6-2017 αποφάσεις, για συνολικό έργο ισχύος 81,6 MW, ''48 MW (24 Α/Γ των 2 MW) και 33,6 MW (8 Α/Γ των 4,2 MW)'', της εταιρείας ''SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.'' (ΠΕΤ2106552116).
ΘΕΜΑ 3ον: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 145 MW στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΙΝΟΣ,ΚΟΚΛΥΒΑ» της Δ.Ε.. Μεδεώνος, Φυτειών, των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, της εταιρείας «ΣΟΛΑΡ ΜΠΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ''SOLAR BOT AE" (ΠET 2109621520). Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου.
ΘΕΜΑ 4ον: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξηρομέρου Οικονομικού Έτους 2021. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Σωτήρης Γερόλυμος.
ΘΕΜΑ 5ον: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για προτεινόμενες μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2022-2023. (Δημοτικό Σχολείο Καραϊσκάκη). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Κων/νος Μπαμπούρης.
ΘΕΜΑ 6ον: Τροποποίηση της αριθ. 117/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός υπολόγων της υπ΄ αριθμ. 16817/4-7-1994 ΔΩΡΕΑΣ ΕΝ ΖΩΗ της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου». Εισηγητής ο αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Σωτήρης Γερόλυμος.
ΘΕΜΑ 7ον: Καθορισμός χρηματικού ύψους υποτροφίας στους δικαιούχους της δωρεάς εν ζωή της κας ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Σωτήρης Γερόλυμος.
ΘΕΜΑ 8ον: Διατύπωση γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου περί χορηγήσεως δύο νέων παροχών ύδρευσης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και υπαίθριο μπαρ στην περιοχή «Παλιόβαρκα Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου των κ. Ντάγλα Χρήστου και Ντάγλα Παρασκευά. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Ύδρευσης Σωτήρης Μακρής.
ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση κατασκευής εισόδου – εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης (πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 120.000 πουλερικών πάχυνσης) φερόμενης εκμετάλλευσης «ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», με εκπρόσωπο τον κ. Σκεπετάρη Παντελή, που βρίσκεται σε αγροτική οδό στην περιοχή «Ντόβρες» Τ.Κ. Προδρόμου του Δήμου Ξηρομέρου, εκτός ορίων οικισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Πολύζος.
ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση κατασκευής εισόδου - εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση (μονάδα παραγωγής βιοαερίου), φερόμενης εκμετάλλευσης «Κ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.», με εκπρόσωπο τον κ. Καρανικόλα Κυριάκο, που βρίσκεται σε αγροτική οδό στην περιοχή «Ψηλοράχη» Στρογγυλοβουνίου του Δήμου Ξηρομέρου, εκτός ορίων οικισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Πολύζος.
ΘΕΜΑ 11ον: Ορισμός εκπροσώπων (Τακτικού και Αναπληρωματικού) του Δήμου Ξηρομέρου για το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), σχετικά με την Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα παιδιά ( Child Guarantee). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Λευτέρης Μάντζαρης.
 
Η συνεδρίαση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών και θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα για τον covid 19. Όσοι θα έχουν αυτοπρόσωπη παρουσία, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες με εν ισχύει πιστοποιητικό. Όποιος άλλος, εκτός από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλει να παρακολουθήσει την συνεδρίαση, μπορεί να το κάνει διαδικτυακά όπου θα μεταδίδεται απευθείας.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ

Σχόλια