Ξεκίνησε η ανάπλαση στην Πλαγιά Βόνιτσας

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου «Πλοκληρωμένη ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου Πλαγιάς δήμου Ακτίου – Βόνιτσας». Το έργο χρηματοδοτείται από το “Πράσιο Ταμείο” και από πιστώσεις του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας και αφορά εργασίες ανάπλασης της πλατείας πλαγιάς που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού.

Ο χώρος στον οποίο γίνεται η ανάπλαση έχει εμβαδό 13931,41 τ.μ. μαζί με τα περιμετρικά πεζοδρόμια και περιβάλλεται από δημοτικούς δρόμους, ενώ ο κυρίως χώρος της πλατείας έχει εμβαδό 8530,61 τ.μ. Μέσα στο χώρο που πρόκειται να γίνει η ανάπλαση υπάρχουν τα κτίρια της εκκλησίας, κτίρια δημοτικών καταστημάτων με χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, κτίριο που προορίζεται για πνευματικό κέντρο, νηπιαγωγείο καθώς και υφιστάμενη παιδική χαρά.

Ο χώρος μεταξύ της εκκλησίας του πνευματικού κέντρου και της κεντρικής δημοτικής οδού θα ανακατασκευαστεί και συγκεκριμένα θα γίνει.Αφαίρεση δυο μικρών παρτεριών που υπάρχουν μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας ώστε να έχουμε έναν ενιαίο χώρο που θα είναι και ο πιο μεγάλος σε όλο τον χώρο όπου θα γίνονται οι εκδηλώσεις κ.τ.λ.Περιμετρικά θα τοποθετηθούν νέα παρτέρια πρασίνου με χαμηλό πράσινο και δέντρα. Ενοποίηση του παραπάνω χώρου με αυτόν που βρίσκεται στην νότια όψη της εκκλησίας ο οποίος και θα διαμορφωθεί ανάλογα.

 Ο κυρίως χώρος της πλατείας θα μπορεί να επικοινωνεί μέσο της στοάς με το άλλο τμήμα της πλατείας.Η υφιστάμενη δημοτική οδός που υπάρχει μεταξύ της πλατείας και του χώρου του δημοτικού σχολείου θα μετατραπεί σε πεζόδρομο ήπιας κυκλοφορίας (η κίνηση των οχημάτων είναι αμελητέα) και θα διαμορφωθεί με τα ίδια υλικά της πλατείας ώστε να αποτελεί συνέχεια αυτής. Το τμήμα του ανοιχτού χώρου μεταξύ των καταστημάτων και της δημοτικής οδού που σήμερα είναι ασφαλτοστρωμένο θα επιστρωθεί με κυβόλιθους και ψηφιδόπλακες σύμφωνα με το σχέδιο. Κέντρικά του θα δημιουργηθεί ένας χώρος πράσινου με παγκάκια στο κέντρο του.

Ο χώρος πρασίνου που βρίσκεται δυτικά της πλατείας στη συμβολή των δυο δημοτικών οδών που σήμερα είναι υπερυψωμένος και μη προσβάσιμος από τα πεζοδρόμια θα προσαρμοστεί υψομετρικά με τα πεζοδρόμια ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση από όλα τα σημεία. Θα διαμορφωθεί με νέο πράσινο ενώ τα υφιστάμενα δέντρα θα παραμείνουν. Θα δημιουργηθεί ένας επιπλέον διάδρομος επικοινωνίας και θα μετακινηθεί ο χώρος της στάσης των λεωφορείων ώστε να είναι περισσότερο λειτουργικός.

Προς τη νότια πλευρά της πλατείας θα διαμορφωθούν οι χώροι ανάμεσα στα κτίρια με επιστρώσεις των δαπέδων με κυβόλιθους (που σήμερα είναι αδιαμόρφωτοι). Επίσης ο υφιστάμενος εγκαταλειμμένος χώρος πρασίνου θα διαμορφωθεί για να μπορεί να λειτουργεί ως ελεύθερος χώρος παιχνιδιού. Οι χώροι πρασίνου θα είναι διαμορφωμένοι με χλοοτάπητα και μέσα θα φυτευτούν καλλωπιστικά φυτά και δέντρα που όλα μαζί θα ποτίζονται από το αυτόματο σύστημα ποτίσματος. Τα υφιστάμενα δέντρα που υπάρχουν στο χώρο θα παραμείνουν. Τα υφιστάμενα παγκάκια θα αντικατασταθούν με νέα ενώ θα τοποθετηθούν και επιπλέον παγκάκια στους χώρους που διαμορφώνονται. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα κατασκευαστεί εκ νέου στο σύνολο της πλατείας. Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά τύπου LED τα οποία θα είναι παρόμοια με αυτά που βρίσκονται γύρω από την εκκλησία. Θα κατασκευαστεί όπου απαιτείται δίκτυο αποχέτευσης όμβριων σύμφωνα με τα σχέδια. Στα πεζοδρόμια θα τοποθετηθούν πλάκες όδευσης ΑΜΕΑ καθώς και πλάκες αλλαγής πορείας διαστάσεων 40χ40. Τέλος θα γίνουν οι απαιτούμενες υποβιβάσεις – αποτμήσεις στα πεζοδρόμια ώστε να υπάρχει η ανεμπόδιστη πρόσβαση για ΑΜΕΑ και για οχήματα όταν αυτό απαιτείται.

Σχόλια