Το Ξηρόμερο επενδύει στη παράκτια ζώνη του.

 


Ημερομηνία 17.11.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Ξηρομέρου, ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την νομιμοποίηση, την αποκατάσταση των προβλημάτων και την αναπτυξιακή προοπτική της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ξηρομέρου, με την έναρξη των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πρότασης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».....

Πρόκειται για την εγκεκριμένη πράξη με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών των Λιμένων Αστακού και Μύτικα στο Δήμο Ξηρομέρου», που αφορά τα δύο λιμάνια του Δήμου, τον Αστακό και τον Μύτικα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των νομιμοποιήσεων, ωριμάνσεων και αναπλάσεων ανέρχεται σε 418.859,17 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα ανατεθεί σε Ανάδοχη Μελετητική Εταιρεία μέσω Διεθνούς Διαγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τον νόμο 4412/2016, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
 
 
Υποέργο1 Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου Αστακός
 
Υποέργο2 Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου Μύτικας
 
Την Τρίτη 16 Νοεμβρίου επισκέφθηκαν τον Δήμο, εκπρόσωποι της εταιρείας OPTIMUM VALUE ΑΕ, η οποία έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Tεχνικού Συμβούλου της Πράξης, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.
Στο πλαίσιο της πρώτης διαβούλευσης, έγιναν δύο παρουσιάσεις στον Αστακό και στον Μύτικα με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αρχής, τοπικών παραγόντων και κατοίκων της περιοχής. Ακολούθησε συζήτηση για την διαμόρφωση του φακέλου έργου στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που ωριμάζει στο πλαίσιο του Δήμου μας και το αφήνουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενεές.
 
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου
 

Αποστόλης Ντίνος

Σχόλια