Στο ΕΣΠΑ τα βιοαπόβλητα των Δήμων Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου

 Στο ΕΣΠΑ τα βιοαπόβλητα των Δήμων Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου

Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το τομεακό ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εντάχθηκε η «ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων» στους Δήμους Αμφιλοχίας και Ξηρομέρου.

Στο Δήμο Αμφιλοχίας με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ η ανάπτυξη χωριστού διαλογής αστικών βιοαποβλήτων έχει στόχο την προδιαλογή 1.327 τόνων ετησίως βιοαποβλήτων έως το έτος 2025 και έπειτα 1.520 τόνους/έτος, που αποτελεί και τον ποσοτικοποιημένο στόχο του νέου ΕΣΠΑ για την συνεισφορά του Δήμου στην προδιαλογή του 40% των βιοαποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τα βιοαπόβλητα που παράγονται στο Δήμο είναι κυρίως οικιακής και εμπορικής προέλευσης.

Για το λόγο αυτό το δίκτυο διαλογής στη πηγή απευθύνεται:

1) Στις οικίες, που είναι δυνατό να διαχωρίζουν τα απόβλητα τροφών & τροφίμων καθώς και τα απόβλητα κήπων-πρασίνου.

2) Σε εμπορικές δραστηριότητες & υπηρεσίες (όπως, ξενοδοχεία, υπεραγορές, λαϊκές αγορές, εστιατόρια, καφετέριες κλπ.)

Το σύστημα συλλογής που επιλέγεται για την διαλογή των οικιακών βιοαποβλήτων είναι εκείνο της συλλογής σε διακριτούς (καφέ) κάδους που θα βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο, παράλληλα με το δίκτυο των υπόλοιπων αποβλήτων, κοντά στα νοικοκυριά/ πολυκατοικίες (σύστημα κεντρικών κάδων).

Το σύστημα αυτό θα αναπτυχθεί κυρίως στις αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αμφιλοχίας (πόλη και οικισμοί) όπου παράγονται και είναι διαθέσιμες μεγαλύτερες ποσότητες βιοαποβλήτων για διαλογή στην πηγή.

Το επιλεγμένο μέγεθος των κάδων επιτρέπει και την απόρριψη πράσινων βιοαποβλήτων από τους κήπους των οικιών (φύλλα, χόρτα κλπ) αλλά είναι αποτρεπτικό για την τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων (ογκώδη απόβλητα).

Επίσης κρίνεται σκόπιμο ώστε να δοθεί η κατάλληλη παρακίνηση και πληροφόρηση στους κατοίκους για συμμετοχή με την διανομή στα νοικοκυριά οικιακών κάδων χωρητικότητας 10 λίτρων, για διαλογή των βιοαποβλήτων εντός της οικίας.

Για την ανάπτυξη του δικτύου ο Δήμος Αμφιλοχίας προμηθευτεί τον ειδικό εξοπλισμό που αποτελείται από:

·        Ένα απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 10κ.μ περιστρεφόμενου τυμπάνου 1

·        300 Τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240 λίτρων

·        50 Τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 660 λίτρων

·        20 Τροχήλατους πλαστικούς κάδους βιοαποβλήτων χωρητικότητας 1100 λίτρων 20

·        Δύο Μηχανικούς Κομποστοποιητές 30 – 80kg / ημέρα

Η πρόταση του δήμου Ξηρομέρου θα έχει προϋπολογισμό 310.000 ευρώ και αφορά τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων διαχωρισμού και συλλογής των βιοαποβλήτων σε οικίες, την προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού, την προμήθεια εξοπλισμού οικιακής κομποστοποίησης.

Οικιακή κομποστοποίηση

Αφορά την οργάνωση δικτύου οικιακής κομποστοποίησης στις περιοχές του Δήμου Ξηρομέρου με χαμηλή αστική πυκνότητα ή/και σε νοικοκυριά που διαθέτουν κήπο με τη διανομή κάδων κομποστοποίησης στους ίδιους τους πολίτες και τοποθέτηση τους στον κήπο ή στο μπαλκόνι των κατοικιών.

Πρόγραμμα Συλλογής βιοαποβλήτων

Το πρόγραμμα αφορά το διαχωρισμό των βιοαποβλήτων ξεχωριστά από το ρεύμα των συμμείκτων που παράγονται σε κάθε σπίτι από τους ίδιους τους κατοίκους.

Εφαρμόζεται η μέθοδος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε κεντρικούς κάδους και περιλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων μέσων συλλογής και ενός απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων.

Για την ανάπτυξη του δικτύου ο Δήμος Αμφιλοχίας προμηθευτεί τον ειδικό εξοπλισμό που αποτελείται από:

·        110 κάδους οικιακής κομποστοποίησης 310lt – 330lt

·        1.750 οικιακούς συλλέκτες 10lt,

·        63.000 κομποστοποιήσιμες σακούλες 10lt

·        90 κάδους συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 240lt,

·        50 κάδους χωρητικότητας 360lt, για το πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων

·        1 απορριμματοφόρο όχημα 14m3 τύπου πρέσας με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων

Και στην περίπτωση του Δήμου Ξηρομέρου το πρόγραμμα περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, με στόχο την επιτυχία των προγραμμάτων.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Σχόλια