ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - Λιμενικό Ταμείο Πάρτι απευθείας αναθέσεων μελετών ύψους 160.000,00 ευρώ – Εύλογα ερωτήματα για την απαξίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

 


Πολλοί μέχρι σήμερα έχουμε αναρωτηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί – σχεδόν ενάμισι χρόνο τώρα – μετά την έγκριση σχετικής χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ ύψους 300.000,00 ευρώ (αριθ. πρωτ. 2445/16-4-2020) που αφορούσε την «Αναβάθμιση υποδομών λιμένος Μεσολογγίου, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου».......

Η απάντηση, με μεγάλη καθυστέρηση, ήρθε τις ημέρες των εορτών – δείγμα και αυτό της υποβάθμισης λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου – με αντίστοιχες αποφάσεις του νέου Προέδρου του κ. Γ. Λαγούδη, ο οποίος διαδέχθηκε τον κ. Δήμαρχο στην Προεδρία.


Από τις εν λόγω αναθέσεις που θα παραθέσουμε, προκύπτουν αβίαστα δύο (2) πράγματα:

Ø Η ολοκληρωτική αδυναμία εκπόνησης σχεδόν του συνόλου των μελετών από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 39436/20-12-2021 έγγραφό της. Γιατί άραγε; Τυχαίο;

Ø Το πάρτι απευθείας αναθέσεων που θα ακολουθήσει – στη βάση της παραπάνω αδυναμίας – χωρίς καν διαγωνιστική διαδικασία προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ!

Εδώ οφείλουμε κ. Δήμαρχε να ομολογήσουμε ότι τείνετε να ξεπεράσετε και τον προηγούμενο Δήμαρχο, τον οποίο όλοι πολλάκις προεκλογικά είχαμε κατηγορήσει.

Έτσι λοιπόν έχουμε απευθείας αναθέσεις για:

ü Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων Λιμενικού Ταμείου (35.000,00 ευρώ).

ü Νομιμοποίηση εγκαταστάσεων Αιτωλικού (23.000,00 ευρώ).

ü Μελέτη χωροθέτησης πλωτών προβλητών (37.000,00 ευρώ).

ü Πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου Δ.Λ.Τ. (37.000,00 ευρώ).

ü Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και Χερσαίας Ζώνης Λιμένος (20.000,00 ευρώ).

ü Εργασίες δυτών (5.000,00 ευρώ).

ü Εργασίες αναβάθμισης λογισμικού (3.100,00 ευρώ).

Ποσό που ανέρχεται σε 160.000,00 ευρώ!

Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, τέσσερις (4) μελέτες προϋπολογισμού 118.000,00 ευρώ, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν τη διαγωνιστική διαδικασία (τοπογραφική αποτύπωση και βυθομέτρηση για επανακαθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και εκβάθυνση λιμένα, μελέτη αστικής ανάπλασης εντός ΧΖΛ, στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έργα ανάπτυξης λιμένα Μεσολογγίου.

Τα ερωτήματα συγκεκριμενοποιούνται στα εξής:

1. Έπρεπε ουσιαστικά να μπούμε στο δεύτερο χρόνο (2022) για να κουνήσετε δακτυλάκι σχετικά με τη χρηματοδότηση από το 2020 από το ΥΠΕΣ, καθότι υπήρχε κίνδυνος απώλειάς της;

2. Το εξωφρενικό πάρτι απευθείας αναθέσεων 160.000,00 ευρώ, σας απασχολεί ναι ή όχι; Έστω και με διαπραγμάτευση το Λιμενικό Ταμείο θα είχε όφελος. Από κατήγοροι πλέον έχετε αντιστρέψει τους ρόλους…

3. Ο παραγκωνισμός και η διάλυση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου είναι συνειδητή επιλογή ναι ή όχι; Ζητούνται επαρκείς απαντήσεις.

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Σχόλια