Δελτίο τύπου Επιτροπής Αγώνα για τα αναφερθέντα στο 2ο Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας.

 


Αστακός 28.12.2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε τις εργασίες του 2ου Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας, που διεξήχθη στις 15/12/2021 στο MARRIOT HOTEL. Ένα συνέδριο που έδωσε βήμα διάλογου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των επενδυτών του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας και των παραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου μας.
Φυσικά οι διοργανωτές του εν λόγω συνεδρίου, είχαν το δικαίωμα να καθορίσουν και τον κατάλογο των προσκεκλημένων τους, όπως επίσης και το περιεχόμενο των θεμάτων προς συζήτηση.
Εμείς από την πλευρά μας θεωρούμε ως παράληψη την μη πρόσκληση των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Ξηρομέρου, ενός Δήμου που στα γεωγραφικά του όρια παράγεται το 35% περίπου της Πανελλήνιας ετήσιας παραγωγής ιχθύων του εν λόγω κλάδου.
Κατ΄ αυτό τον τρόπο και με εμφανή επικοινωνιακή διάθεση, το συνέδριο αναλώθηκε σε ένα μπαράζ πιέσεων προς τους εκπροσώπους της Πολιτείας, με στόχο για τέταρτη συνεχή φορά, την χρονική παράταση των προθεσμιών ίδρυσης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) ανά την Επικράτεια, μέσω εκτάκτων νομοθετικών μέτρων και ψήφισης Προεδρικών Διαταγμάτων, παρά τις τοποθετήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων, ότι οι διοικητικοί φάκελοι των υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. είναι ελλιπείς.
Διαπιστώσαμε επίσης μετά λύπης μας και κάποιες άστοχες και συκοφαντικές δηλώσεις εκπροσώπου των επενδυτών και δημοσιογράφου, για μέλη της Επιτροπής Αγώνα και το Δήμαρχο Ξηρομέρου, που κατά τα άλλα χαίρουν της απολύτου εκτίμησης και σεβασμού της πλειοψηφίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας και όχι μόνο, και είναι όλοι ανεξαιρέτως με επάγγελμα. Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι ανεπίτρεπτες και υπονομεύουν κάθε μορφή εφικτού διαλόγου στο μέλλον, μεταξύ των δύο πλευρών αλλά και της Πολιτείας.
Εμείς, ως Επιτροπή Αγώνα και ως μέλη της τοπικής κοινωνίας, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους, για να αποσυρθεί ο συγκεκριμένος διοικητικός φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας που προωθούν οι επενδυτές.
Ζητάμε την θεσμοθέτηση ενός ΓΕΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, που είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/89/ΕΕ) και απαίτηση, ήδη ενσωματωμένη στην Ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4546/2018 – ΦΕΚ 101Α 12-6-18), όπου τον ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, σύμφωνα και με την νέα διεθνή σύμβαση του Άαρχους, η οποία ενσωματώθηκε προ πολλού στην εσωτερική νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους. Δεν νοείται Δήμος και δημότες να μην διαφεντεύουν τα του οίκου τους.
Θεωρούμε ότι η ίδρυση μιας Π.Ο.Α.Υ με βιομηχανικά χαρακτηριστικά, θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα το κατά τα άλλα ευαίσθητο και ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα της περιοχής και τις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000, αποκλείοντας μελλοντικά την δυνατότητα της τουριστικής αξιοποίησης.
Τέλος η ίδρυση μιας Π.Ο.Α.Υ που προηγείται του Γενικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, θα έχει ως αποτέλεσμα, τη νομιμοποίηση της υπάρχουσας άναρχης κατάστασης 35 χρόνων και θα προσθέσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που βιώνουν στην λειτουργία τους οι υφιστάμενες ιχθυοκαλλιέργειες, αλλά και στις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Σχόλια