Πρόσκληση - γνωστοποίηση δημοπρασίας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου, έως 31.01.2022.

 


to dimarxeio astakoy
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αστακός 26-12-2021 
Αρ. Πρωτ.: 12848
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Ξηρομέρου προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί ΑΠΟΘΗΚΗ & θα χρησιμοποιείται και ως ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως 31.01.2022.
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο με όλες τις λεπτομέρειες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 

Σχόλια