Εκτός ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση η ποιότητα του νερού σε Τ.Κ του Δήμου Ξηρομέρου

 


Εκτός ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση η ποιότητα του νερού

 σε αρκετές Τ.Κ του Δήμου Ξηρομέρου 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα  της μικροβιολογικής εξέτασης του νερού  , από τα Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε. οι μετρήσεις σε αρκετές Τ.Κ. του Δήμου ,βρίσκονται εκτός ορίων για ανθρωπινή κατανάλωση όπως  αυτά καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017.

Ειδικότερα:

1.ΑΣΤΑΚΟΣ :  Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31495212  είναι εκτός των ορίων που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

2. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ:  Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31495211 είναι εκτός των ορίων που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

3.ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ: Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31495204  είναι εκτός των ορίων  που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

4.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  : Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31495207 , είναι εκτός των ορίων που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

5. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙ: Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31501173 , είναι εκτός των ορίων που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

6.ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ: Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 31501170 και κωδικό αριθμό δείγματος 31501171 είναι εκτός των ορίων που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

ΒΕΛΟΥΤΣΑ ....

Σχόλια