ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΝΙΚΟ ΖΩΓΑ


 Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας να υποδεχτούμε Τον δι ´ ημας τους ανθρώπους και δια την ημέτερον σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα!


Σχόλια