Πρόσκληση συμμετοχής στη: «Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου μας», που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης.

 


sfio dimos xiromeroy
 
Αστακός 11/1/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στη: «Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου μας», που θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 στη 13:00, με χρήση της πλατφόρμας WEBEX.
 
Τρόποι σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη:
 
 
ή
 
Join by meeting number:
Meeting number (access code): 2552 509 1819
Meeting password: xDG9GkA33j8
 
Για τις ανάγκες της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να αποστείλετε στο Δήμο (info@dimosxiromerou.gr) τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την οποία θα συμμετέχετε στη συνάντηση.
 
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα:
 

Σχόλια