Ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Προθεσμία αιτήσεων ως Παρασκευή 18 Μαρτίου.

 

oaed1 
Αστακός, 18.02.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον ΟΑΕΔ και την ανάρτησή της στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).
Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα στις 16:00 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai- asphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).
Επίσης μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 
Επισυνάπτονται παρακάτω, ολόκληρη η πρόσκληση του ΟΑΕΔ, με όλες τις λεπτομέρειες για τους ενδιαφερομένους, καθώς και τα συνοδευτικά παραρτήματα.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
 

Σχόλια