ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Πρόσκληση για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

 

ds xiromeroy 2612022 

Αστακός, 24.02.2022

Αριθ. πρωτ.: 1678

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

Καλεί σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 08:00 μ.μ., σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1 α ΓΠ οικ. 8681/11-2-2022 ΦΕΚ (607/12-2-2022 Τευχ. Β) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τέλους φωτισμού και καθαριότητας οικονομικού έτους 2022 στον Δήμο Ξηρομέρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

2. Καθορισμός τέλους ύδρευσης για το έτος 2022 στον Δήμο Ξηρομέρου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

3. Επιβολή τέλους νεκροταφείου στον Δήμο Ξηρομέρου για το έτος 2022. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

4. Καθορισμός τέλους λαϊκής αγοράς στον Δήμο Ξηρομέρου για το οικονομικό έτος 2022. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

5. Καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων στον Δήμο Ξηρομέρου για το έτος 2022. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

6. Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2021 (01.9.2021 - 31.12.2021) προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Γερόλυμος.

7. Αποδοχή της παράτασης παραχώρησης ενός (1) κλειστού απορριμματοφόρου οχήματος με στοιχεία ΚΗΗ 4434 (ΔΑ 2139), μάρκας IVECO από τον Δήμο Αθηναίων για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Εισηγητής ο Αντιδήμαχος Παληοαγιάννης Παναγιώτης.

8. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 100 mw στις θέσεις Φυτείες, Μπαμπίνη, Μαχαιρά Δ. Ακτίου - Βόνιτσας & Ξηρομέρου της εταιρείας ETERNITYENERGIIKE. Εισηγητής Μάντζαρης Ελευθέριος.

9. Δέσμευση για ένταξη των υποέργων «Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Χρυσοβίτσας - Βαλόστρατο» και «Αγροτική Οδοποιία Κοινότητας Πηγαδίων - Προδρόμου- Αγραμπέλου» της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Αστακού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ξηρομέρου. Εισηγητής Δήμαρχος Ξηρομέρου.


H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ – ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Σχόλια