Αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, για μεγάλο έργο Φωτοβολταϊκού Σταθμού εντός των ορίων του Δήμου.

 

Πηγή εικόνας: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για το έργο «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 254 MW στη θέση Ξερότοπος, Ρουγοβίτσα, Κυλφοβούνι & Κουτούπες, της ΔΕ Αλυζίας, Αστακού Δήμου Ξηρομέρου».
Επειδή η γνωμοδότηση του Δήμου Ξηρομέρου δεν ζητήθηκε, υποβλήθηκε μέσω του σχετικού εντύπου Δ11, στη δημόσια διαβούλευση που έτρεχε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με καταληκτική ημερομηνία για την δημόσια διαβούλευση της συγκεκριμένης προς υλοποίηση επένδυσης στις 4-2-2022.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Σχόλια