Ο ΔΉΜΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ . ""Η DIGEA, τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Δικαιώματα Χρήσης

 

Ουράνια Παπαγεωργίου-Πάνος Πετρονικολός 


Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής που κατέχει (Απ. ΕΕΤΤ 716-003/2014,

ΦΕΚ 1693/25-06-2015), έχει ενεργοποιήσει τα 156 κέντρα εκπομπής που προβλέπονται από

τον Χάρτη Συχνοτήτων στην ελληνική επικράτεια (ΚΥΑ 42800/2012). Από τα κέντρα αυτά

επιτυγχάνεται κάλυψη μεγαλύτερη του 95% του πληθυσμού της χώρας, που είναι μεγαλύτερη

από οποιοδήποτε αναλογικό δίκτυο εκπομπής ιδιωτικού σταθμού και επίσης είναι από τις

υψηλότερες στην Ευρώπη.

Για πιθανή επέκταση του ψηφιακού σήματος που σημερα δεν καλύπτονται περιοχές

από τα κέντρα εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, η DIGEA θα συνεργαστεί με ενδιαφερόμενους

φορείς (όπως Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόχους περιεχομένου, τοπικούς

συλλόγους κοκ), οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής τους με

ψηφιακό σήμα, θα αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και

συντήρησης των απαιτούμενων Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) και θα διαθέσουν

την απαραίτητη έκταση για τις εν λόγω υποδομές, όπως ορίζεται στο αρ. 6 παρ. 2 της υπ’ αρ.

716-003/2014 Απόφασης της ΕΕΤΤ.""""" Εδώ : Δήμος Ξηρομέρου πρέπει να αφήσει την λύση των δορυφορικών πιάτων δεν είναι λύση η λύση!! Το σωστό είναι να βοηθήσει ο Δήμος με ένα κεφάλαιο που πρέπει να βάλει από το ταμείο του για να μπει αναμεταδότης της Digea στην Βελούτσα !!!Ο Δήμος γι’ αυτό είναι να βρίσκει λύσεις

Καλημέρα. Ο ΔΉΜΟΣ ΜΠΟΡΕΊ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ . ""Η DIGEA, τηρώντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Δικαιώματα Χρήσης

Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής που κατέχει (Απ. ΕΕΤΤ 716-003/2014,

ΦΕΚ 1693/25-06-2015), έχει ενεργοποιήσει τα 156 κέντρα εκπομπής που προβλέπονται από

τον Χάρτη Συχνοτήτων στην ελληνική επικράτεια (ΚΥΑ 42800/2012). Από τα κέντρα αυτά

επιτυγχάνεται κάλυψη μεγαλύτερη του 95% του πληθυσμού της χώρας, που είναι μεγαλύτερη

από οποιοδήποτε αναλογικό δίκτυο εκπομπής ιδιωτικού σταθμού και επίσης είναι από τις

υψηλότερες στην Ευρώπη.

Για πιθανή επέκταση του ψηφιακού σήματος που σημερα δεν καλύπτονται περιοχές

από τα κέντρα εκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, η DIGEA θα συνεργαστεί με ενδιαφερόμενους

φορείς (όπως Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόχους περιεχομένου, τοπικούς

συλλόγους κοκ), οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν την πληρέστερη κάλυψη της περιοχής τους με

ψηφιακό σήμα, θα αναλάβουν το κόστος προμήθειας, εγκατάστασης, λειτουργίας και

συντήρησης των απαιτούμενων Σταθμών Συμπληρωματικής Κάλυψης (ΣΣΚ) και θα διαθέσουν

την απαραίτητη έκταση για τις εν λόγω υποδομές, όπως ορίζεται στο αρ. 6 παρ. 2 της υπ’ αρ.

716-003/2014 Απόφασης της ΕΕΤΤ.""""" Εδώ :

www.dragamesto.gr

Σχόλια