ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 30/3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 


ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30/3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Η Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση ΣΗΜΕΡΑ   30η Μαρτίου 2021είχε ως θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης :

1. Εξέταση αίτησης παραχώρησης χρήσης των γηπεδικών εγκαταστάσεων Κανδήλας και Μύτικα, στον Αθλητικό Πολιτιστικό Γυμναστικό Σύλλογο ΑΙΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ.
2. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022.
 
Η  Ειδική Δια Ζώσης Συνεδρίαση ΣΗΜΕΡΑ   30η Μαρτίου 2021είχε ως μοναδικό θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης :

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ OIK. ΕΤΟΥΣ 2022.
ΒΕΛΟΥΤΣΑ.....

Σχόλια