ΔΕΥΑ Αγρινίου: 620.000 ευρώ μέσω «Τρίτση» για σύνταξη μελετών έργων

 

Την ικανοποίηση του για την ένταξη της ΔΕΥΑ Αγρινίου με το : «Ωρίμανση και σύνταξη μελετών έργων του Δήμου Αγρινίου» στον Άξονα «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 620.000,00 € και περιλάμβανε

ι) Μελέτες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης Βιολογικού Καθαρισμού προς επαναχρησιμοποίηση λυμάτων- ξήρανση ιλύος-συμπληρωματικών έργων αποχέτευσης Αγρινίου,
ιι) Εκπόνηση μελέτης κατασκευής:
α) κύριων αγωγών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγρινίου,
β) Αγωγού μεταφοράς ύδατος νότιας Τριχωνίδας (ολοκλήρωση),
γ) Διυλιστηρίου νότιας Τριχωνίδας (αναβάθμιση).

«Οι προσπάθειες μας συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Μια σειρά αναγκαίων παρεμβάσεων παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης με την ένταξη των μελετών στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Με τις συγκεκριμένες μελέτες θα ωριμάσουμε τα έργα που σχεδιάζουμε και θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο την ποιότητα των ζωτικών υποδομών του Δήμου Αγρινίου και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε για τον τόπο μας», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.


Σχόλια