ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:7.440,00 € με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την επισκευή της μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και πλωτών εξεδρών Κοινότητας Μύτικα

 

Με την υπ Αριθμό Απόφασης 10/ 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου λαμβάνοντας υπόψιν ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μελέτης καθώς πρόκειται για γεγονός έκτακτο πολιτικής προστασίας όπου το συνολικό κόστος θα προκύψει απολογιστικά, κατόπιν τελέσεως της εργασίας επισκευής και τοποθέτησης, σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και την αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών που απαιτούν και εξειδικευμένα μέσα αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία με την διαδικασία του κατεπείγοντος για την επισκευή της μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και πλωτών εξεδρών Κοινότητας Μύτικα .

Με την υπ Αριθμό Απόφασης 63 / 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου ενέκρινε δαπάνη ύψους 7.440,00 €  για την επισκευή της μεταλλικής ράμπας πρόσβασης και πλωτών εξεδρών Κοινότητας Μύτικα 

θα θυμίσουμε στην  εκτέλεση των εργασιών συμμετείχαν:

 👉συμβασιούχοι υπάλληλοι  του Δήμου Ξηρομέρου 

 👉 και προσέφεραν εθελοντική  εργασία (χωρίς αμοιβή)   πολλοί  κάτοικοι  του Μυτικα τους οποίους ορθώς ευχαρίστησε με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  ο Πρόεδρος της Τ.Κ κ Δ. Φάρος

Μάλιστα τοπικό site  σε σχετική ανάρτηση του  αναφέρει μόνο ότι πρόκειται περί εθελοντικών εργασιών πιθανόν παραβλέποντας ή και  αγνοώντας το ύψος δαπάνης 7.440,00 €  του  εν λόγο έργου  

Ζητούμενο είναι:

Αν οι εν λόγο εργασίες  ήταν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου όπως αναφέρεται ρητά "κατόπιν τελέσεως της εργασίας επισκευής και τοποθέτησης" στη παράγραφο 6 της  υπ αριθ 4/2022 απόφασης Δημάρχου που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της υπ αριθ 10/ 2022 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου ΓΙΑΤΙ συμμετείχε προσωπικό του Δήμου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ;;

 


Σχόλια