Αλέξανδρος Φραίμης : Ενημερωτική Ημερίδα για την Π Ο Α Υ ( βίντεο)

 


Αλέξανδρος Φραίμης, Μέλος Επιτροπής Αγώνα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Το αποτύπωμα των ιχθυοκαλλιεργειών για την τοπική Οικονομία......

Ο Αλέξανδρος Φραίμης Δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Αγώνα, ανέπτυξε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει υποστεί ο αστικός ιστός του Αστακού και του Μύτικα, καθώς και τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν επέλθει στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου από την πολυετή λειτουργία των μονάδων. Η αξία της γης μειώθηκε δραματικά από την πολυετή παρουσία των υφιστάμενων ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ η πιθανή ίδρυση της εν λόγω ΠΟΑΥ θα συμπαρασύρει προς το χειρότερο και την ύπαρξη της ιδιοκτησίας.

Αναφέρθηκε με ακρίβεια στοιχείων, στην υπανάπτυξη που έχει υποστεί τα τελευταία 30 χρόνια η περιοχή του Δήμου, με αποκορύφωμα την φυγή όλων των δημοσίων και κοινωφελών υπηρεσιών, των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και του πληθυσμού του.

Σχόλια