ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ N. ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Νεκροταφείο Αστακού. Παρακαλώ, όπως μου γνωρίσετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποπεράτωσης

 


: ΑΣΤΑΚΟΣ 04/03/2022
Προς :


  • Δήμο Ξηρομέρου 

  • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

  • Δημοτικούς Συμβούλους 

  • Πρόεδρο ΤΚ Αστακού 

  • Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

  • Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 

  • Σύλλογο Αστακιωτων Αξιότιμοι κύριοι,


Λαμβάνοντας υπόψιν το σοβαρό θέμα κορεσμού του νεκροταφείου Αστακού και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και λοιπών φορέων της πόλης- και λόγω ευαισθησίας για το τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα- στις αρχές του 2018 προέβην σε αγορά όμορου, προς το κοιμητήριο, ακινήτου εμβαδού 2,390,78τ.μ. στη θέση Λοζωνάς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση και δημιουργία νέου χώρου νεκροταφείου. Ακολούθως, με την με την υπ’ αριθ. 3018/27-4-18 αίτησή μου δώρισα το ακίνητο στο Δήμο και με την αριθ. 51/2018 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η Δωρεά έγινε αποδεκτή.

Γνωρίζω ότι η τότε Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κύριος Ερωτόκριτος Γαλούνης - μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική εξουσιοδότησή του-προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ολοκηρωθεί ο σκοπός για τον οποίο δώρισα το ακίνητο. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρέσία και αφού πρώτα εξεδόθη η σχετική άδεια προχώρησε στην απαραίτητη διαμόρφωση και περίφραξη του χώρου, με μαντρότοιχο καθώς και σε άλλες απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εργασίες ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα.

Από όσο μπορώ να γνωρίζω, οι παρεμβάσεις έχουν φτάσει σε μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης αλλά δυστυχώς ο κ. Γαλούνης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το έργο λόγω λήξης της θητείας του.

Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια που ο κόσμος πλήττεται από την Πανδημία COVID το πρόβλημα διογκώνεται ακόμη περισσότερο καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ταφής, με πολλά πρόσφατα παραδείγματα όπου οι οικογένειες δε βρίσκουν θέσεις να θάψουν τους ανθρώπους τους.

Παρακαλώ, όπως μου γνωρίσετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες αποπεράτωσης καθώς και η έκδοση των υπολοίπων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση και λειτουργία του «νέου» νεκροταφείου.

Εάν δε, το θέμα είναι οικονομικό, Δηλώνω ότι προτίθεμαι, άμεσα, να καλύψω το όποιο κόστος προς ολοκλήρωση του σημαντικού και ιδιαίτερης ευαισθησίας, αυτού έργου.Με Εκτίμηση


ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ N. ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Σχόλια