Κάλεσμα για συμμετοχή στη διαβούλευση για δυο αιολικούς σταθμούς στον δήμο Ξηρομέρου

 


Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δύο (2) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις θέσεις «Καλοβούνι» και «Κακομάλι» των δημοτικών ενοτήτων Αστακού και Αλυζίας, του δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 13-4-2022 και Πέμπτη 14-4-2022, αντίστοιχα.

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Καλοβούνι θα βρίσκεται σε απόσταση 1χλμ του χωριού Βλιζιανά, 2,9χλμ του χωριού Αετός, 4,5χλμ του χωριού Αρχοντοχώρι, 5,4χλμ του χωριού Βασιλόπουλο, 5,1χλμ του χωριού Μπαμπίνη και 6,2χλμ του χωριού Μαχαιράς.Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΣΤΑΚΟΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχεδιάζει να τοποθετήσει στο νότιο τμήμα των Ακαρνανικων ορέων, στο όρος Καλοβούνι, επτά (7) ανεμογεννήτριες με ισχύ 5,5MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα εκατόν ένα (101) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εβδομήντα εννέα (79) μέτρων.

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ Κακομάλι θα βρίσκεται σε απόσταση 2,8χλμ της πόλης του Αστακού, 2,9χλμ του χωριού Χρυσοβίτσα, 3,5χλμ του χωριού Αγράμπελα, 3,7χλμ του χωριού Καραϊσκάκης, 3,8χλμ του χωριού Μάνινα Βλιζιανών και 4,9χλμ του χωριού Βασιλόπουλο. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία «GREEKSTREAM ENERGY Α.Ε.» σχεδιάζει να τοποθετήσει στο νότιο τμήμα των Ακαρνανικων ορέων, στο όρος Κακομάλι, επτά (7) ανεμογεννήτριες με ισχύ 6,6MW η κάθε μία, ύψος πυλώνα εκατόν δύο (102) μέτρων και πτερύγια ακτίνας εβδομήντα επτά (77) μέτρων.

Καλείται, κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, το δημοτικό συμβούλιο καθώς και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Ξηρομέρου, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των περιοχής να λάβουν γνώση των δύο (2) Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σύμφωνα με την Κίνηση πολιτών για την προστασία των βουνών της Αιτωλοακαρνανίας, πρόκειται για πρόχειρες μελέτες που παρουσιάζουν σοβαρότατες ελλείψεις. Οσοι επιθυμούν, μπορούν να εκφράσουν την γνώμη τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”, ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε ένα από τα δύο έργα.

Στην συνέχεια η Κίνηση παραθέτει οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

«Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15′ λεπτά από τον χρόνο μας για εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, ξεχωριστά για κάθε ένα από τα δύο (2) έργα, με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/5851 (για το Καλοβούνι) και https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/5845 (για το Κακομάλι), κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στις παραπάνω διευθύνσεις μπορείτε να βρείτε τις ΜΠΕ των έργων με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2112681925 και
2111663429 αντίστοιχα, να ενημερώνεστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχετε στην κάθε μία διαβούλευση, μόνο εάν είστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή σας στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε δύο πρότυπα έντυπα Δ11, τα οποία περιέχουν ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνετε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία και ύστερα τα καταθέτετε ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ στο ΗΠΜ στις διαβουλεύσεις των δύο έργων με τη μορφή αρχείου “pdf”):
– Έντυπο Δ11 για το Καλοβούνι: https://docs.google.com/document/d/1_K5vdiN4uL9L8xSarNCVmJ0Fvn-IsltbfLq2bGiP49E/edit?usp=sharing
– Έντυπο Δ11 για το Κακομάλι: https://docs.google.com/document/d/1PbFVJhwjHo8q7QEYbTV0T3GAAYGvZnDy9RE-9fZ0CQI/edit?usp=sharing

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για τις εν λόγω ΜΠΕ.

 

Σχόλια