Στα ... «κουτουρού» η οδική σήμανση στο Δήμο Ξηρομέρου ;

 Ξεκίνησαν σήμερα εργασίες τοποθέτησης πινακίδων οδικής  σήμανσης εντός της εδαφικής αρμοδιότητας του Δήμου Ξηρομέρου και ειδικότερα εντός του αστικού ιστού της Τ.Κ. Αστακού. Η εκτέλεση  του έργου έχει  ανατεθεί  σε προσωπικό του Δήμου . 

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS :

👉δεν υπάρχει μελέτη για την οδική σήμανση

👉δεν ζητήθηκαν παρατηρήσεις και προτάσεις  από  τους κοινωνικούς  και επαγγελματικούς  φορείς της Τ.Κ. 

👉δεν υπάρχει  κανονιστική απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου για την σήμανση των οδών

Θα θυμίσουμε ότι:

Η οδική  σήμανση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήματος και στη σωστή ενημέρωση του οδηγού σχετικά με τον σκοπό της κατεύθυνσης   του

Ο καθορισμός της θέσης των πινακίδων είναι ίσως, το σημαντικότερο θέμα που αφορά τη σήμανση του οδικού δικτύου. Οι επιπτώσεις μίας κακής τοποθέτησης των πινακίδων σήμανσης είναι σημαντικές, όχι μόνο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή καθυστερήσεων, αλλά και για την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου, ιδίως στις  αστικές περιοχές.

Η κλίση της πινακίδας προς τον άξονα της οδού, το ύψος  τοποθέτησης  , η απόσταση των πινακίδων από το άκρο της οδού, η απόσταση των πινακίδων από το σημείο αναφοράς τους, τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής ,το μέγεθος , η ανακλαστικότητα ,οι διατάξεις στήριξης κλπ πρέπει να αποτελούν προϊόν μελέτης

Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις), και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων είτε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση.

Από τα παραπάνω  συνάγεται ότι αρμοδιότητα για τη σήμανση (κάθετη και οριζόντια) των οδών, ως ειδικότερη έκφανση της έννοιας «ρύθμισης της κυκλοφορίας»,  ανήκει κατά κύριο λόγο στην τοπική αυτοδιοίκηση (δήμο), και κατά εποπτεύοντα ρόλο στο αρμόδιο Υπουργείο

Έτσι, πριν  τη λήψη οποιασδήποτε  κανονιστικής απόφασης του εκάστοτε Δήμου για την σήμανση οδών εντός της εδαφικής του αρμοδιότητας, απαιτείται για τη διαμόρφωση της εισήγησης, να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.


Σχόλια