ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ»

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ

ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ»

Σύμφωνα με την τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πρόεδρου του Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου  το έργο της Κατασκευής νέου σταμπωτού στο παραλιακό μέτωπο του Αστακού  (παρότι προσφάτως δόθηκε παράταση δυο μηνών ΑΔΑ: 9ΤΕΘ465ΙΒΜ-Ρ6Θ ) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Μ. Τετάρτη  

Σχόλια