ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

 


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου’, μετά την από αριθ. πρωτ. 105/05.04.2022 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ντίνου Απόστολου αποφάσισε  έχοντας υπόψη:

 

ο αριθ. πρωτ. 487/25.11.2021  συμφωνητικό με τον ανάδοχο της πράξης «Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ότι ο συμβατικός χρόνος των τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης(25-11-2021)ολοκληρώσεως του έργου ήταν  έως 25-03-2022.

 - Το γεγονός ότι εργασίες δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λόγω:
α) των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν
 κατά την εκτέλεση των εργασιών (έντονες βροχοπτώσεις) εν μέσω χειμερινής περιόδου,
β) της πανδημίας του COVID
-19 που είχε σαν αποτέλεσμα την δυσκολία μετακίνησης και προμήθειας υλικών....

Αποφάσισε  την 5/4/2 022την τροποποίηση  παράταση της διάρκειας της σύμβασης έργου «Αποξήλωση Ασφαλτικού και Κατασκευή νέου Σταμπωτού Δαπέδου σε τμήμα Παραλιακού Μετώπου Αστακού»  κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 25/05/2022

 θα θυμίσουμε ότι το γνωστό  "άτυπο γραφείο τύπου " διέψευδε τότε κατηγορηματικά σχετική ανάρτηση της ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS   "Προβλήματα και καθυστερήσεις σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάζονται στο έργο «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ» στη θέση του Λιμένα Αστακού στο Δ.Δ. Αστακού του Δήμου Ξηρομέρου"  

Σε κάθε περίπτωση κάτοικοι  και  καταστηματάρχες   της περιοχής που έχουν δώσει τον δικό τους αγώνα επιβίωσης λόγω της πανδημίας  και της  παρατεταμένης οικονομικής κρίσης,  που ήλπιζαν το έργο να έχει ολοκληρωθεί  πριν την εορτή του Πάσχα , αγωνιούν   πλέον μήπως χαθεί ολόκληρη η τουριστική περίοδος.

https://veloutsanews.blogspot.com/2022/04/blog-post_66.html

Σχόλια