ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-2023 ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 Αστακός , 06.05.2022

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Τηλ.:2646 041204
E-mail:npdddimouxiromerou@yahoo.gr

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΈΤΟΥΣ  2022-2023

 


Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Αστακού, Φυτειών και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιούνται καθημερινά από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 2022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Θα γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 2,5 ετών (κατά τον μήνα Σεπτέμβριο ) έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι κατά την εγγραφή των νηπίων θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό)
2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.
3. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους (όπου αυτό είναι δυνατό) & του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου).
(Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά).
5. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνου.
6. Βεβαίωση του ιατρού για την καλή υγεία και αρτιμέλεια του παιδιού ,ότι το τέκνο δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα, καθώς επίσης και τον απαραίτητο εμβολιασμό του.
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου του παιδιού πρώτης σελίδας με τα στοιχεία και της σελίδας με τα εμβόλια.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986 για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του νηπίου και για την παραλαβή των νηπίων (έντυπο υπάρχει στο Σταθμό).
9. Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται:
Α. αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη ή και πρόσφατη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη που να αναφέρεται ότι εργάζεται μέχρι σήμερα καθώς και το είδος της απασχόλησης (μερική ή πλήρης , ορισμένου ή αορίστου χρόνου.  
10. Για τoυς άνεργους γονείς απαιτείται αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

11. Για τους  ελεύθερους επαγγελματίες :
- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι εκτός πρωτογενή τομέα, απαιτείται :
α. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι ασφαλισμένος/η ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές.
- Όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη ή βεβαίωση ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
12. Αποδεικτικό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ γονέα , καθώς και τον ΑΜΚΑ των νηπίων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 *Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.:
2646 041204 κα Στύλου Πόπη για τον Παιδικό Σταθμό Αστακού
2646 022003 κα Χαρδαλιά Μαρία για τον Παιδικό Σταθμό Φυτειών
2646 051427) κα Νίκου Αντιγόνη για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Κανδήλας


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:
 
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΤΑΚΟΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΤΑΚΟΣ.doc33 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΔΗΛΑΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΝΔΗΛΑΣ.doc33 kB
Download this file (ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΤΕΙΩΝ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΦΥΤΕΙΩΝ.doc33 kB
Download this file (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf414 kB

Σχόλια