Παρέμβαση στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Κανδήλας.

 

Παρέμβαση στον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Κανδήλας.Πηγή: Σελίδα Facebook Δ/ντριας Νηπιαγωγείου Κανδήλας.

Επίστρωση προαυλίου Νηπιαγωγείου Κανδήλας με χαλίκι. 
Μια ανάγκη χρόνων υλοποιήθηκε.

Σχόλια