κλείνει -σφραγίζει όλες τις παιδικές χαρές ο Δήμος Ξηρομέρου για λόγους ασφαλείας

 


Με απόφαση του Αντιδημάρχου κ . Β.Πολυζου κλείνουν και σφραγίζονται για λόγους ασφαλείας όλες οι παιδικές χαρές του Δήμου Ξηρομέρου καθώς δεν διαθέτουν την απαιτουμένη από το νόμο πιστοποίηση

 


θα θυμίσουμε ότι ως ΒΕΛΟΥΤΣΑΝEWS επανειλημμένα είχαμε αναφερθεί στο θέμα εφιστώντας την προσοχή της Δημοτικής Αρχής  

 

"Εικόνες ντροπής παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές  του Δήμου Ξηρομέρου. Κάποιες από αυτές όπως της Τ.Κ. Βασιλόπουλου και Παναγούλας έχουν υποτίθεται συντηρηθεί και αναβαθμιστεί με το έργο συντήρησης και αναβάθμισης των 14 παιδικών  χαρών του Δήμου Ξηρομέρου, προϋπολογισμού 212.000 €. ,ενώ κάποιες  άλλες έχουν πλήρως εγκαταλειφθεί όπως της ΤΚ Καραΐσκάκη

Σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία,είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος των παιδικών χαρών από Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα, έτσι ώστε να πιστοποιείται η τήρηση των προτύπων και προδιαγραφών ασφαλείας, που διέπουν τη ορθή λειτουργία τους. 
 
Ο έλεγχος αφορά στον εξοπλισμό (όργανα – κατασκευές), στο έδαφος, στην περίφραξη και στο χώρο γύρω από την παιδική χαρά.
 
Ενδεικτικά σημεία ελέγχου είναι η τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο έδαφος, η κατάσταση του δαπέδου, οι εκτεθειμένες θεμελιώσεις, τα αιχμηρά άκρα, τα τμήματα που λείπουν, η δομική αρτιότητα και η υπερβολική φθορά κινούμενων ή μη τμημάτων.
 
 Οφείλει η Δημοτική Αρχή πριν συμβεί κάποιο σοβαρό ατύχημα να ενημερώσει τους Δημότες αν μετά την  “συντήρηση και αναβάθμιση τους” οι  εν λόγω  παιδικές χαρές που έχουν διατεθεί προς χρήση από τα παιδιά θεωρούνται ως ο νόμος ορίζει απολύτως ασφαλείς…
Διαφορετικά ας πράξει τα δέοντα…"
ΒΕΛΟΥΤΣΑ......

Σχόλια