Χρηματοδοτήσεις και απεντάξεις έργων από τα ΤΟΕΒ Ξηρομερου χωρίς παραμορφωτικούς φακούς

 

Ο νόμος 3852/2010 [Καλλικράτης] μεταφέρει τον έλεγχο των ΤΟΕΒ αλλά και την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων στους νέους Δήμους.

Έτσι ο Δήμος Ξηρομέρου αναλαμβάνει τον έλεγχο των ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας, Φυτειών και Παλαιομάνινας. Η οικονομική τους  κατάσταση είναι τραγική. Οι οφειλές τους προς τη ΔΕΗ είναι από 35 έως 120.000 ευρώ ενώ πολύ σημαντικά ποσά απαιτούνται για τη συντήρηση των αντλιοστασίων.

Το 2012 επί Δημαρχίας  Ξηρομέρου του αείμνηστου Πυθαγόρα Σαμαρά είχαμε :

1.) Την με αριθμ. πρωτ. 5655/26-4-2012 απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας».

2.) Την  με αριθμ. πρωτ. 5652/26-4-2012 απόφαση ένταξης του  έργου  με τίτλο «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Φυτειών Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας»

41 μήνες μετά την ένταξη τους (οι  16 επί θητείας Γαλούνη  )τα έργα απεντάσονται, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  καθώς  οι πράξεις δεν ολοκληρώθηκαν εντός της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών του ΠΑΑ 2007 - 2013 και ειδικότερα μέχρι 31.12.2015 

Επιπλέον δεν πληρούσαν την προϋπόθεση μεταφοράς των στο ΠΑΑ 2014 - 2020, ήτοι την υποβολή ενός (1) τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής από το δικαιούχο στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013. 

Ειδικότερα: 

👉 ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 2012 και ακυρώθηκε από το υπουργείο γιατί δεν είχαν γίνει οι απαραίτητες δημοσιεύσεις .

👉 Ο δεύτερος διαγωνισμός  έγινε το 2013 και συμμετείχαν δυο εταιρείες η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  και η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ  και οι δυο με έδρα τη Θεσσαλονίκη .

👉 Επιτροπή διαγωνισμού ήταν ένας εκ των σημερινών Αντιδημάρχων  .

👉 Στην επιτροπή υποβλήθηκε ένσταση από την ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ σχετικά με διαδικαστικά θέματα αξιολόγησης του φακέλου της ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  . 

👉 Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε  την ένσταση και  η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ προχώρησε σε δικαστική προσφυγή που κι αυτή απορρίφθηκε. 

👉 Στη συνέχεια η ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ προχώρησε σε ασφαλιστικά μέτρα που εκδικάστηκαν στο Εφετείο την 18/5/2015.

👉 Η απόφαση του εφετείου την 1/6/2015 αναφέρει ότι δεν υφίσταται θέμα καθώς η ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ με έγγραφο της ΑΠ 5193/13-5-2015 απέσυρε τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό 

🚩 Με την υπ αριθ 192/15   η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου κηρύσσει ως ανάδοχο την εταιρεία  ΕΥΔΟΣ ΑΒΕΕ

Από 1/3/2017  με το νόμο 4456/2017 του υπουργείου Εσωτερικών,(στο άρθρο 46) έγινε μεταφορά των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων και της εποπτείας των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) στις Περιφέρειες.

ν. 4456/2017 (Α΄24),

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2017/10/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5/
ν. 4456/2017 (Α΄24),

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2017/10/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5/

Το 2019 στην  πρόσκληση(προθεσμία αιτήσεων έως 15 Μαΐου 2019 ) που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,κατατίθενται 8 προτάσεις ,ενώ ο Δήμος Ξηρομέρου δεν καταθέτει πρόταση 

  Όλες οι προτάσεις που κατατέθηκαν εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Έτσι η   Περιφέρεια ενισχύει τα ΤΟΕΒ, με  15.307.094 ευρώ προκειμένου να βελτιωθούν και να εκσυγχρονιστούν οι υποδομές τους

1. Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Σαβαλίων (2.198.000,60 ευρώ).

2. Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Μυρτουντίων (2.198.000,60 ευρώ).

3. Βελτίωση Υφιστάμενου Αρδευτικού έργου ΤΟΕΒ Β΄ Πύργου (2.199.000,00 ευρώ). 

4. Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου, Αντλιοστασίων Α3 & Α4 της Ζώνης 8 του Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Κατοχής (1.600.000,00 ευρώ).

5. Παρεμβάσεις βελτίωσης Αρδευτικών Δικτύων Δήμου Θέρμου (725.000,00 ευρώ).

6. Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου, Αντλιοστασίων Α2 Ζώνης (9Α) και Α2 Ζώνης (9Β+9Γ) Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Νεοχωρίου (2.200.000,00 ευρώ).

7. Αντικατάσταση Αγωγών & Εκσυγχρονισμός του Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου με εγκατάσταση Σύγχρονου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού (1.987.091,87 ευρώ).

8. Βελτίωση Τμημάτων Δικτύου, Αντλιοστασίων Λ1 & Λ4 Κτήματος Λεσινίου του Αρδευτικού Έργου ΤΟΕΒ Λεσινίου (2.200.000,00 ευρώ).

 Την ίδια χρονικά εποχή  στο ΤΟΕΒ Χρυσοβίτσας είχαμε ομαδικές  παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. και αδυναμία διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέας διοίκησης, ενώ από το ΤΟΕΒ Παλαιομάνινας κατατίθεται  μήνυση κατ΄ αγνώστων για κλοπές και λεηλασία του μηχανολογικού συγκροτήματος.Ενώ λόγω χρεών και τα δυο ΤΟΕΒ αντιμετώπιζαν πρόβλημα με την φορολογική και ασφαλιστική τους ενημερότητα 

Δυστυχώς  εξαιτίας αφενός  της αμέλειας της  τότε Δημοτικής Αρχής άλλα και αφετέρου της υπάρχουσας αδρανοποίησης και υπολειτουργίας των ΤΟΕΒ , η   Περιφέρεια δεν ενισχύει οικονομικά τα 3 Τ.Ο.Ε.Β. Φυτειών, Χρυσοβίτσας και Παλαιομάνινας αφήνοντας εκτός και χωρίς  καμία προοπτική για άρδευση τα χιλιάδες στρέμματα  γης της ενδοχώρας του Δήμου Ξηρομέρου

Εν τέλει: μετά από αρχαιρεσίες εκλέχτηκε νέο Δ.Σ.στο ΤΟΕΒ Χρυσοβιτσας με Πρόεδρο το Σάββα Κώστα του Παντελή , ενώ με την απόφαση 381063/63298/17-12-19 του Αντιπερ/χη Αιτωλοακαρνανίας ορίστηκε νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β Παλαιομάνινας με πρόεδρο το Φ.Σαμαλεκο

 Στο ΤΟΕΒ Φυτειών  από 29 Νοεμβρίου 2021  Δ.Σ. είναι οι:

Προέδρος: Τάκος Ευάγγελος του Νικολάου.
Αντιπροέδρος : Μπαλτούμας Βασίλειος του Νικολάου.
Γενικος Γραμματέας: Ζανιάς Ευστράτιος του Κων/νου.
Ταμίας: Μακρυπίδης Βασίλειος του Κων/νου.
Μέλη:
Κουτσοκέρας Θεόδωρος του Σωκράτη.
Μπαλτούμας Αθανάσιος του Ευαγγέλου.
Παληγεώργος Χρήστος του Στυλιανού.
 
 Από  14 /8/2021, το Τ.Ο.Ε.Β Φυτειών και το Τ.Ο.Ε.Β Χρυσοβίτσας είναι  ιδρυτικά μέλη των  ενεργειακών κοινοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπό την αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους

Σήμερα αναμένουμε το  ΤΟΕΒ Φυτειών να χρηματοδοτηθεί με 300.000 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του 2022 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενώ για τα άλλα δυο ΤΟΕΒ  Παλαιομάννινας και Χρυσοβίτσας δεν υπάρχει κάποια ενδιαφέρουσα οικονομική εξέλιξη  ΒΕΛΟΥΤΣΑ NEWS

Σχόλια

  1. ΤΩΡΑ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ;; Ο ΣΟΥΛΑΣ Η Ο ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Είναι η πολλοστή φορά που ψεύδεται ο συγκεκριμένος δείτε εδώ και δείτε εδώ και δείτε εδώ με μπούρδες και παραπομπές παραπληροφορει τους πολίτες του δήμου ο Πινόκιο Πρες!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. ΤΕΛΙΚΑ Ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ο ΚΑΙΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΨΕΥΤΗΣ ....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου