Νίκου Θεοδ. Μήτση: Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825.

 Του Νίκου Θεοδ. Μήτση.


Ο Καραϊσκάκης στο Δραγαμέστο Ξηρομέρου το 1825

Το καλοκαίρι του 1825 που η δυτική Ελλάδα φλέγονταν και επικρατούσε ολοσχερής έρεβος στις περιοχές
της και , το Μεσολόγγι πολιορκούνταν από τον Κιουταχή και τον Ομέρ Βρυώνη , ο Καρπενησιώτης
οπλαρχηγός Γιαννάκης Γιολδάσης*, έγραφε προς τον Καραϊσκάκη αλλεπάλληλες γραφές περί τα τέλη του
Ιουνίου του 1825 για τον γρήγορο και αναγκαίο ερχομό του στη Δυτική Ελλάδα.
« ...Η γενναιότης σου, αδελφέ μη λείψης εις τούτην την ώραν να μας προφθάσης όσον το συντομότερον. Ότι
τούτη είναι η περίστασις να δείξεις την προς ημάς αδελφικήν φιλίαν και την προς την πατρίδα βοήθειάν σου.
Ο ερχομός σου θέλει γίνει εξ άπαντος πολλών ψυχών σωτηρία οπού ευρίσκονται εις τον έσχατον κίνδυνον
...Ενθυμήσου, Στρατηγέ, ότι και εδώ Χριστιανοί Αδελφοί μας είναι και εάν εις μιαν τοιαύτην κινδυνώδη
περίστασιν υστερηθούν την δυνατήν βοήθειάν σου, βέβαια θέλουν απελπιστούν και η απελπισία είναι ο
έσχατος αφανισμός των. Έδειξες πολλάκις προς την Πατρίδα ζήλον σου, ενεργών προθύμως τα προς σωτηρίαν
της.Μη λείψης και ήδη να φανής βοηθός της, ότι παρατηρεί ανυπομόνως, πότε να ιδή τον ερχομόν σου...όσον
ενδέχεται να ταχύνεις τον εδώ ερχομόν σου τόσον θέλει ωφεληθώμεν, διότι προλαμβάνουμε καιρόν και
δουλείαν, κατορθώνομεν κατά τον σκοπόν μας. Μένω με την ειλικρίνειαν της αδελφικής αγάπης .
Τη 27 Ιουνίου 1825 ο αδελφός σου
Αποκλείστρα Γιαννάκης Γιολδάσης ».
Δείτε εδώ όλη την ιστορική αναφορά του συμπατριώτη μας Νίκου Μήτση.

Σχόλια