ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : αλλαλούμ με τη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

 


Ο Δήμος Ξηρομέρου το Σεπτέμβρη του 2019 προχώρησε σε προκήρυξη διεθνούς  ανοιχτού διαγωνισμού για την   Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

Ο διαγωνισμός κατέστη άγονος και ο Δημοτική Αρχή  τον Ιούνιο του 2020 προχώρησε  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης στην Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών  συνολικού ποσού 398.110,53  με ΦΠΑ διάρκειας  δύο χρόνων ή μέχρι να τελειώσουν τα διαθέσιμα χρήματα για καύσιμα/πετρέλαιο θέρμανσης/λιπαντικά κτλ. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 
 
Σύμφωνα  με πληροφορίες της ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS από τον Ιούνιο 2021 γνώριζαν στο Δήμο ότι τα χρήματα δεν αρκούσαν για  την κάλυψη των αναγκών του Δήμου έως το τέλος της σύμβασης ήτοι έως τον Ιούνιο του 2022 
 
Αντί όμως ως όφειλαν να προχωρήσουν έγκαιρα στη προκήρυξη νέου  διαγωνισμού προτίμησαν να συνεχίσουν την προμήθεια καύσιμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου  με απευθείας αναθέσεις
 
 Ενδεικτικά:
👉Απόφαση 282 του 2021 της Οικονομικής 9Ψ6ΧΩΚΖ-ΦΞΡ - 37.200 ευρώ - Δεκέμβριος 2021 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 
👉Απόφαση 26 του 2022  Δημάρχου Ψ78ΕΩΚΖ-8ΩΛ - 37.000 ευρώ - Μάρτιος 2022 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 
👉Απόφαση 106 του 2022 της Οικονομικής ΩΝΠΧΩΚΖ-0ΛΟ - 37.200 ευρώ - Μάιος 2022 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 
 
Εν τέλει παρά την προηγηθείσα εμπειρία του 2019 δεν ξεκίνησαν έγκαιρα τη χρονοβόρα προκήρυξη ΝΈΟΥ διεθνούς   ανοιχτού διαγωνισμού αλλά τον Φεβρουάριο  2022 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ και σύμφωνα με πληροφορίες της ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS δεν έχει υποβληθεί προσφορά για τη ΔΕ Φυτειών όπως και για την Κοινωφελή επιχείρηση

Σχόλια