Και θα περίμενε κανείς ένας φάρος ...

 Και θα περίμενε κανείς ένας φάρος ...

Να είναι φάρος δημοκρατίας διαλόγου και αλληλοσεβασμού με νέες ιδέες και νέες νοοτροπίες, μακριά από  ετσιθελισμό ,από πελατειακές συμπεριφορές, νεοσυντηρητικές και αυταρχικές αντιλήψεις ,από καθεστωτικές και  ιδιοκτησιακές νοοτροπίες

Ο Δήμος ,και οι Τ.Κ. δεν είναι μαγαζάκι  , ούτε  λάφυρο κανενός ...

Περαστικοί είστε ...

που οφείλεται να λογοδοτείτε καθημερινά για τα πεπραγμένα σας...

Θα επανέλθουμε…

Βελούτσα....

Σχόλια