Δήμος Ξηρομέρου : Περί της ταμπακιέρας λόγος ουδείς...

 

Ως γνωστόν η Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου έχει στη διάθεση της πέραν της τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ξηρομέρου  , αρκετούς επιστημονικούς συνεργάτες μηχανικούς , συμβασιούχους μηχανικούς  αλλά και τη συνδρομή της Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου της Ι.Π. Μεσολογγίου

Η πίστωση των 4 0 0.0 00 ευρώ , που έλαβε ο Δήμος Ξηρομέρου για την αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες έγινε  τον Φεβρουάριο του 2021 σύμφωνα με υπ αριθ. απόφαση 10174/09-02-2021 -Α Δ Α 633546Μ ΤΛ6-Φ Φ Υ )

 Σήμερα με καθυστέρηση 16 μήνες, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να εκτελέσει το  έργο ισχυριζόμενη λόγους  κατεπείγοντος!!!  

 Αναθέτει το έργο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (μεταξύ 4 εργοληπτικών εταιρειών!!!) κάνοντας χρήση του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016.

Το Ερώτημα προς την Δημοτική Αρχή είναι για ποιο λόγο  παρα  τη πληθώρα μηχανικών που έχει στη διάθεση της δεν προχώρησε έγκαιρα  το έργο με κανονική διαγωνιστική διαδικασία;

Δεν της αρκούσε ο χρόνος των 16  μηνών;;   

Περί της ταμπακιέρας  λόγος ουδείς...

 ΒΕΛΟΥΤΣΑNEWS

Σχόλια