ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ : ΕΤΟΙΜΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8 ΧΩΡΙΩΝ

 


ΞΗΡΟΜΕΡΟ

ΕΤΟΙΜΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 8 ΧΩΡΙΩΝ

Γράφει ο ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ


Έτοιμη, προς παράδοση στο Δήμο Ξηρομέρου, είναι η μελέτη για την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης χωριών του Ξηρομέρου από τις πηγές των Αχυρών. Πρόκειται για έργο αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου αγωγού, γνωστού ως ΣΥΞ. Σε πρώτη φάση το έργο αφορά την κατασκευή αγωγού από τον μεριστή στη θέση ‘’Μυροβίγλι’’ μέχρι τη δεξαμενή των Φυτειών, συνολικού μήκους περίπου 20 χιλιομέτρων. Το κόστος του έργου υπολογίζεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, σε σημερινές τιμές, πλέον ΦΠΑ ενώ ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεσή του είναι περίπου ενάμιση χρόνος, υπό την προϋπόθεση ότι όλα ΄΄θα κυλίσουν΄΄ ομαλά. Η δυναμικότητα του αγωγού σε ότι αφορά την ποσότητα του μεταφερόμενου νερού, υπολογίζεται, σε πρώτη φάση, σε 160 κυβικά την ώρα. Ποσότητα, που θεωρείται επαρκής ,κατά την χειμερινή περίοδο, για την κάλυψη των αναγκών των οκτώ χωριών που θα υδρεύονται, ενώ σε περιόδους υψηλής κατανάλωσης, με χρήση του νερού πέραν της ύδρευσης (πχ για πότισμα κήπων ), οι ανάγκες δεν θα μπορούν να καλύπτονται και θα χρειάζεται η παράλληλη λειτουργία των, ήδη, υπαρχουσών γεωτρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι Φυτείες, η Παπαδάτου και ο Άγιος Νικόλαος δεν θα αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα καθότι θα υδρεύονται από τον νέο αγωγό, ενώ τα υπόλοιπα έξι χωριά δηλαδή η Μπαμπίνη, ο Μαχαιράς, η Σκουρτού, η Χρυσοβίτσα, ο Πρόδρομος και τα Αγράμπελα θα αντιμετωπίζουν την έλλειψη που προαναφέραμε τουλάχιστον μέχρι να κατασκευαστεί νέος αγωγός από τις Φυτείες προς τα έξι χωριά. Κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Το υπάρχον δίκτυο από τις Φυτείες προς τα έξι χωριά είναι πεπαλαιωμένο και προβληματικό με διαρροές και όχι απόλυτη στεγανότητα και με σωλήνες , που σήμερα θεωρούνται ακατάλληλοι.

Την μελέτη εκπόνησε η ανάδοχος εταιρεία «ΣΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» μετά την σχετική απόφαση του Δημάρχου Ξηρομέρου στις 28-09-2020 και τη σύμβαση που υπεγράφη στις 07-10-2020 μεταξύ Δήμου Ξηρομέρου και της εταιρείας . Πρόκειται για υδραυλική μελέτη, που φέρει τον τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φυτειών από το μεριστή έως Δεξαμενή Φυτειών». Το έργο , εφόσον υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί στο σύνολό του, θα αποτελέσει την εκπλήρωση ενός βασικού και πάγιου αιτήματος των κατοίκων των χωριών του ΄΄Άνω Ξηρομέρου’’. Φυσικά, για να υπάρξει οριστική και αποτελεσματική λύση θα πρέπει να γίνει και νέα, αντίστοιχη με την παρούσα μελέτη, για το τμήμα του δικτύου από τις Φυτείες προς τα έξι χωριά. Κάτι που, προς το παρόν, δεν προβλέπεται.

Σε ότι αφορά την υπό παρουσίαση μελέτη, αυτή έχει ήδη παραδοθεί στον τεχνικό προϊστάμενο του Δήμου, κ. Βάσση και αναμένεται να παραδοθεί άμεσα και στον Δήμαρχο Ξηρομέρου, αν δεν έχει γίνει ήδη.

Το ζητούμενο είναι η εξεύρεση του απαιτούμενου κονδυλίου. Με δεδομένο ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια, το έργο θα πρέπει να ενταχθεί σε κάποιο από τα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για κοινοτικά πχ ΕΣΠΑ, ή για εθνικά κεφάλαια πχ Πρόγραμμα Τρίτσης, ή εν πάσει περιπτώσει σε κάποιο πρόγραμμα κοινοτικό, εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο. Πρώτη φροντίδα της Δημοτικής Αρχής θα πρέπει να είναι η άμεση απόφαση του Δήμου για προγραμματισμό του έργου, με την πρώτη ευκαιρία καθότι τα διάφορα προγράμματα ΄΄τρέχουν’’ και ο Δήμος θα πρέπει να είναι πανέτοιμος να το εντάξει σε κάποιο από αυτά. Ακολουθούν βασικά Αποσπάσματα της μελέτης.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά τον σχεδιασμό των έργων για την αντικατάσταση του αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού από τον υφιστάμενο μεριστή στη θέση «Μυροβίγλι» του οικισμού Κατούνα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας έως τον οικισμό των Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου για την βελτίωση και την ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών των οικισμών των Φυτειών και Παπαδάτου καθώς και των κατάντι υδρευόμενων οικισμών από τον συγκεκριμένο αγωγό. Ο υφιστάμενος αγωγός, ο οποίος αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου δικτύου εξωτερικών αγωγών της ευρύτερης περιοχής, έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί κατά τμήματα από την δεκαετία του 1940 έως και την δεκαετία του 1970 περίπου. Η αρχική μελέτη με τίτλο «Εξωτερικόν Υδραγωγείον Ξηρομέρου» σύνταξης Πετρέα και Καλίνσκη (του έτους 1941) και η έκθεση του κου Ευσταθίου Ζολώτα του έτους 1961, περιελάμβανε δίκτυο εξωτερικών αγωγών από τις πηγές θέση «Αχυρών» (ή Κεφαλόβρυσο η τότε ονομασία) έως και τις δεξαμενές των τότε κοινοτήτων, Αγραμπέλου, Φυτειών (πρώην Μαχαλάς), Κατούνα, Μαχαιράς, Μπαμπίνης, Παπαδάτου, Προδρόμου και Χρυσοβίτσας και αργότερα ενταγμένης της Αμφιλοχίας και άλλων οικισμών. Από τον μεριστή, στην παραπάνω θέση, αναχωρούν αγωγοί οι οποίοι παραλαμβάνουν κατά ποσοστό προς Αμφιλοχία (40%), Κατούνα (30%) και προς Φυτείες-Παπαδάτος (30%). Το τμήμα της παρούσας μελέτης (από τον μεριστή έως την δεξαμενή Φυτειών) λόγω του μεγέθους του αρχικού σχεδιασμού (χυτοσιδηρός σωλήνας Φ150) και του χρόνου κατασκευής του παρουσιάζει έντονα προβλήματα λειτουργικότητας καθώς και ανεπάρκειας της ποσότητας νερού. Οπότε το προς αντικατάσταση τμήμα του αγωγού θα εξυπηρετήσει άμεσα τους οικισμούς Φυτείες, Παπαδάτος και Αγ. Νικόλαος και έμμεσα, με μελλοντική επέκταση, τους οικισμούς Μπαμπίνη, Μαχαιράς, Χρυσοβίτσα, Σκουρτού, Πρόδρομος και Αγράμπελα.


Ο προς κατασκευή αγωγός διέρχεται από τα διοικητικά όρια των παρακάτω οικισμών: Κατούνας, Κομπώτης, Αετού και Κονοπίνας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας & Παπαδάτων και Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έργα για την μεταφορά του πόσιμου νερού από τον υφιστάμενο Μεριστή στη θέση «Μυροβίγλι» στα όρια μεταξύ οικισμών Κατούνας και Τρύφου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας έως και τον Μεριστή του οικισμού Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου ο οποίος βρίσκεται δίπλα από την υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού. Ο αγωγός έχει συνολικό οριζόντιο μήκος 19.069 μ και κεκλιμένο μήκος 19.135μ, σχεδιάζεται ονομαστικής διαμέτρου Φ300 από ελατό χυτοσίδηρο (DI) αντοχής 40atm.

Επιλογή Θέσης Χάραξης Αγωγού

Η επιλογή της θέσης χάραξης του αγωγού ήταν μια δύσκολη υπόθεση καθώς δεν υπήρχε οδικό δίκτυο με ευνοϊκές κατευθύνσεις ώστε ο αγωγός να έχει το μικρότερο δυνατό μήκος. Το υφιστάμενο τοπικό οδικό δίκτυο έχει ακτινωτή μορφή από τους μεγάλους οικισμούς προς τους μικρούς και η κατευθύνσεις τους δεν ήταν ευνοϊκές για το έργο μας. Κύριο μέλημά μας αποτελούσε ο σχεδιασμός του αγωγού να γίνει επί υφιστάμενων οδών χωρίς το μήκος του αγωγού να επεκταθεί πάρα πολύ. Γι’ αυτό και μικρά τμήματα του αγωγού σχεδιάζονται εκτός υφιστάμενου οδικού δικτύου. Η τελική θέση της χάραξης οριστικοποιήθηκε μετά από σειρά αυτοψιών και διαβουλεύσεων με τους τοπικούς παράγοντες οι οποίοι, πριν την δημοπράτηση του έργου, θα πρέπει να εξασφαλίσουν υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών εντός των οποίων σχεδιάστηκε ο αγωγός που να επιτρέπουν την κατασκευή του αγωγού εντός των ιδιοκτησιών τους.


Σε κατάλληλα σημεία του αγωγού σχεδιάζονται αναμονές για την σύνδεση του νέου αγωγού των υφιστάμενων αγωγών τροφοδότησης των δεξαμενών των οικισμών Αγ. Νικόλαος και Παπαδάτος. Προς τον οικισμό του Αγ. Νικολάου σχεδιάζεται αναμονή διαμέτρου Φ50 και προς Παπαδάτο αναμονή διαμέτρου Φ60. Έτσι, συνολικά είναι προς κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης συνολικού κεκλιμένου στρογγυλοποιημένου μήκους 19.200μ από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ονομαστικής διαμέτρου Φ300 και αντοχής 40atm, με όλα τα βοηθητικά τεχνικά έργα (υδροληψίες-φρεάτια), από τον μεριστή στη θέση «Μυροβίγλι» έως τον μεριστή πριν την δεξαμενή του οικισμού Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου.Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο μας θα είναι Σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), κλάσης C40 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545. Επελέγησαν σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο επειδή έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο καθώς και στις καταπονήσεις από καιρικές συνθήκες και φυσικές καταστροφές. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των υλικών, για την καλή τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων και συσκευών και για την δοκιμασία της σωληνογραμμής. Κατά την δοκιμή ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για διαρροές που θα υπάρξουν στις συνδέσεις των σωλήνων, στις συνδέσεις σωλήνων και ειδικών τεμαχίων και τέλος στις συνδέσεις μεταξύ των ειδικών τεμαχίων. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για τα ειδικά τεμάχια που ενσωματώνει στο έργο δηλαδή για την ποιότητά τους και την στεγανότητά τους. Σε περιπτώσεις που κατά την δοκιμή στεγανότητας αποδειχτεί η μη στεγανότητα κάποιου υλικού ο εργολάβος θα τα αντικαθιστά χωρίς να πληρωθεί ιδιαιτέρως για αυτή την εργασία. Σε περίπτωση που από τη δοκιμή πίεσης αποδειχτεί ότι ευθύνεται ο εργολάβος για τις διαρροές στις συνδέσεις των σωλήνων θα τις ξανακατασκευάζει χρησιμοποιώντας δικά του υλικά και σωλήνες. Όλες οι σωληνογραμμές θα δοκιμαστούν από τον Ανάδοχο στην δοκιμή πίεσης.


Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο


Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα με ελάχιστη επίχωση 0,80~1,0 μ πάνω από την άνω γενέτειρα του σωλήνα και πλάτος του σκάμματος 0,60 μ. Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού (ποικίλλει) δίνεται στις σχετικές μηκοτομές των σχεδίων της μελέτης. Οι ελάχιστες κλίσεις των αξόνων τηρήθηκαν 0,2% για τους ανερχόμενους κλάδους κατά τη ροή του νερού και 0,4 % για τους κατερχόμενους κλάδους. Ο αγωγός τοποθετείται σε υπόστρωμα άμμου 0,10 Μ και εγκιβωτίζεται με θραυστό αμμοχάλικο ή κατάλληλα (κοσκινισμένα) προϊόντα εκσκαφής μέχρι 0,30 Μ άνω της άνω γενέτειρας.


Λαμβάνοντας υπόψη μας τα χορηγηθέντα στοιχεία της παλαιάς μελέτης και με δεδομένο ότι στον μεριστή υπάρχει επάρκεια νερού, ο αγωγός μας σχεδιάστηκε για παροχή 160m3 /h. Όσον αφορά την ποσότητα νερού στο μεριστή έχει προγραμματιστεί να συνταχθεί οριστική μελέτη αντικατάστασης και διεύρυνσης του αγωγού από τις πηγές στη θέση «Αχυρών» έως το μεριστή.

Εγκιβωτισμός σωλήνων

Ο αγωγός σχεδιάζεται με υπόστρωμα άμμου 10 εκ. Ο εγκιβωτισμός του γίνεται με επιλεγμένα-κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής στα τμήματα εκτός ασφαλτόδρομου ή τσιμεντόδρομου και με θραυστό υλικό στα τμήματα εντός αυτών.

Σχόλια