Με απευθείας ανάθεση και η πρόσληψη ψυχολόγου στην Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου !!! ΘΕΜΑ: Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο:

««ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ »

                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

27/2022

O Πρόεδρος

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14

και 58 του Ν. 3852/2010.

5. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 6117.04 -ΑΜΟΙΒΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ του προϋπολογισμού

οικον. έτους 2022 διατίθεται το ποσό των 3.000,00 ευρώ για «Αμοιβή Ψυχολόγου»


6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » 

7. Το Πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου 

8. Το Εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού Προσώπου

 9. Την αριθ. Α- 66/23.5.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

10. Την πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο 

11. Την κατατεθείσα οικονομική προσφορά ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» εκτιµώµενης αξίας 3.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές - χαρακτηριστικά της υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και η ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την παραπάνω υπηρεσία στην Κοινωφελή Επιχείρησης. Συγκεκριμένα θα παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Επιχείρησης, αποδεχόμενη τους κανόνες οργάνωσης και τις διαδικασίες λειτουργίας της. 

Θα συνεργάζεται δε κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα με τους άλλους συνεργάτες της Επιχείρησης, ώστε να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι και το έργο αυτής. 

Στις υπηρεσίες συγκαταλέγονται ψυχοκοινωνική υποστήριξη παιδιών και γονέων, διαλεκτική συμβουλευτική εργαζομένων, καθώς και εφαρμογή προγραμμάτων με θεματικές όπως η καταπολέμηση της βίας και του εκφοβισμού και η καλλιέργεια του σεβασμού στην διαφορετικότητα. Η παράδοση - παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνεται και στα τέσσερα ΚΔΑΠ που Δήμου Ξηρομέρου.

 Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στην «ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΜΑΡΙΑΝΝΑ» µε ΑΦΜ: 148568134, Δ.Ο.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, και οι μηνιαίες μικτές αποδοχές ανέρχονται στο ποσό των 1.092,00 ευρώ, και θα αμείβεται με τίτλο κτήσης. 

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6117.04 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνεται κάθε μήνα σύμφωνα με το σύνολο των συνεδριών µε την έκδοση ενταλμάτων πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικών τιμολογίων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΔΗΞ 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

 1. Ο λαός υποφέρει και Μάντζαρης κάνει πάρτι οι εκλογές έρχονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δέον κατάλαβες καλά. Μετά τις δημοτικές του 23 και αν το ρεκόρ είναι 76 % και.πάνω
   και από το πρώτο γύρο
   Ο ψυχίατρος θα είναι απαραίτητος για κάποιους στο δήμο.

   Διαγραφή
 2. ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ..
  ΑΝ ΑΝΕΒΟΥΝ ΘΑ ΦΡΙΞΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η Εξόφληση γραμματίων καλά κρατεί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΛΕΥΤΕΡΗ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΙΟΛΟΣ ...
  ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ ΜΑΛΙΣΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. προχώρα ΛΕΥΤΕΡΗ Είσαι ο πρωταθλητής των απευθείας αναθέσεων τον κερδίζεις τον τίτλο επάξια Μπραβο Λευτέρη Μπράβο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ερώτημα γιατί την συγκεκριμένη ψυχολόγο ;; απευθύνθήκατε και σε άλλους ψυχολόγους ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Να αναρτηθεί το ωράριο εργασίας της κυρίας ψυχολόγου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. πως πλήρωσε την ορχήστρα στο Καραϊσκάκη η οποία από λένε στοιχίζει πάνω από 2.000 ευρώ ??? ούτε αποφασεις συμβουλίου ούτε ανάθεση ούτε τίποτα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΟΛΑ ΜΑΥΡΑ . ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΝΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. το 76 % είναι σίγουρο. το θέμα είναι τι θα απογίνουν οι δήθεν <>
  της αντιπολίτευσης του δήμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου