Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου, τη Πέμπτη 4 Αυγούστου.

 


Αστακός, 1.8.2022
Αριθ. πρωτ: 614
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση την τετάρτη (4η) του μηνός Αυγούστου, του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού) σύμφωνα το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
3. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΑ ΠΑΛΑΜΑΙΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΗΝ 10η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.
4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
5. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΘΗΒΑΙΟ ΤΗΝ 19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΙΤΣΑ» ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΛΗΟΓΙΩΡΓΟΥ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ κου ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.
8. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΡΚΑΡΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΤΗΝ 25η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.
9. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΣΑ ΔΕΝ ΕΙΠΑΝΕ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ» ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΚΟΥΦΑΚΗ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
Τακτικά μέλη.
1. Μακρής Σωτήριος
2. Ταπραντζή – Πέττα Χριστίνα
3. Ερωτόκριτος Γαλούνης
4. Χαρδαλιά Μαρία
5. Ταμπάκη Γεωργία
6. Μπαρμπαρούσης Νέστορας

Αναπληρωματικά μέλη.
7. Παληογιάννης Παναγιώτης
8. Ντίνος Απόστολος
9. Ζορμπάς Ιωάννης
10. Ζήκα Μαρία
11. Τσόμπου Άρτεμις
12. Βραχνού Σταυρούλα

Σχόλια