Ενημερώνουμε τους δημότες μας για τα ενεργά προγράμματα επιδοτήσεων για επιχειρήσεις (αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022). Περίοδος Υποβολής - Από 05/09/2022 έως και 05/12/2022.

 

anaptyxiakos1200 630 
Ημερομηνία 03-09-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Επίσημη έναρξη του καθεστώτος "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.
Υπενθυμίζουμε πως ο Α.Ν 4887 έχει συνολικά 13 θεματικά καθεστώτα και θα προκηρύσσονται τμηματικά σε αντίθεση με τους προηγούμενους αντίστοιχους Νόμους όπου άνοιγαν 2-3 φορές τον χρόνο και αφορούσαν όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ.
Το καθεστώς/υποδράση αφορά επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
Το ύψος της ενίσχυσης (επιδότηση ή φοροαπαλλαγή) ορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια που αφορά η επένδυση, καθώς και με συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων.
 
Περίοδος Υποβολής - Από 05/09/2022 εως και 05/12/2022.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια