Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων και οι κληρονόμοι τέτοιων όπλων, να προχωρήσουν ΑΜΕΣΑ στη διαδικασία δήλωσης κατοχής τους.

 

to dimarxeio astakoy me logo
 
Ημερομηνία 01-09-2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Παρακαλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων και οι κληρονόμοι τέτοιων όπλων, που δεν έχουν προβεί σε ανανέωση ή μεταβίβαση του δελτίου κατοχής, όπως ΑΜΕΣΑ με προσωπική τους ευθύνη ενδιαφερθούν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσερχόμενοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ). Ξηρομέρου, εάν η κατοικία τους υπάγεται στην κατά τόπο αρμοδιότητα τού Α.Τ. Ξηρομέρου, διαφορετικά στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας τους.
Όσοι κάτοχοι τέτοιων όπλων δεν προβούν στην ανανέωση ή μεταβίβαση θα έχουν τις ανάλογες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2168/1993 "Περί όπλων", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, άρθρο 6 του Ν. 4678/2020, με ισχύ την 20 Μαρτίου 2020.
 
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1.) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας Ψυχίατρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας τού ενδιαφερόμενου,
2.) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας παθολόγου ή γενικής ιατρικής, από το οποίο να προκύπτει η απουσία οργανικών νοσημάτων και συνεπώς η σωματική ικανότητα και καταληλλότητα του ενδιαφερομένου να φέρει όπλο, (τα ως άνω πιστοποιητικά παραδίδονται από τούς ιατρούς, στο πρόσωπο πού ζήτησε την εξέταση του εντός σφραγισμένων φακέλων),
3.) Ηλεκτρονικό παράβολο: 10,20 € (κωδικός 6193),
4.) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες,
5.) Προσκόμιση: α.) παλαιάς άδειας κατοχής και β.) κυνηγετικού όπλου.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια