Πάνος Παπαδόπουλος : Τι συμβαίνει με τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς;

 

Μεσολόγγι, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Τι συμβαίνει με τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς;

Με έκπληξη διαπιστώσαμε φέτος για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ότι οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της πόλης του Μεσολογγίου απέχουν πάρα πολύ από την υφιστάμενη δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Συγκεκριμένα: Με την αριθ. 41/2022 απόφαση δια περιφοράς (!) του Δ.Σ. Πνευματικού Κέντρου, έγιναν οι παρακάτω εγγραφές:

2ος παιδικός: 23

3ος παιδικός: 52

Α΄ βρεφικός: 12

Βρεφονηπιακός: 80

Σύνολο: 167

Η δυνατότητα εξυπηρέτησης με βάση τις σχετικές αδειοδοτήσεις είναι:

2ος παιδικός: 90

3ος παιδικός: 85

Α΄ βρεφικός: 12

Βρεφονηπιακός: 80

Σύνολο: 267

Δηλαδή συνολικά, θεωρητικά, μένουν εκτός – εάν έχουν υποβληθεί περισσότερες αιτήσεις – εκατό (100) παιδιά, σε σχέση με τα 167 που έγιναν τελικά αποδεκτά.

Σε κάθε περίπτωση το βέβαιο είναι ότι έχουν γίνει τουλάχιστον διακόσια (200) αιτήσεις. Εάν ισχύουν τα παραπάνω, καλούμε το Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου και τον Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:

1. Γιατί έχουν εγγραφεί εκατό (100) παιδιά λιγότερα από την υφιστάμενη δυναμικότητα εξυπηρέτησης;

2. Πόσες εγγραφές έχουν πραγματοποιηθεί την χρονιά 2021-2022;

3. Ισχύει ότι δεν έχετε λάβει πρόνοια για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, ώστε όλες οι αιτήσεις των παιδιών να γίνουν αποδεκτές και να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς;

Για να μην το ψάχνετε, από τα υφιστάμενα στοιχεία, το έτος 2021-2022 έγιναν πάνω από διακόσιες (200) εγγραφές…

Απαντήστε άμεσα, γιατί οι γονείς ζητούν υπεύθυνη πληροφόρηση για το τι επιτέλους συμβαίνει.

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Σχόλια