Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) Δήμου Ξηρομέρου.

svak dimos xiromeroy
 
Ημερομηνία 29.9.2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ο Δήμος μας απευθύνει πρόσκληση στους πολίτες για ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό.
Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος μετακινήσεων που αφενός θέτει στο επίκεντρο τις ήπιες μορφές μετακίνησης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αφετέρου περιορίζει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές, ένα αστικό περιβάλλον φιλικότερο προς τον άνθρωπο, που βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής.
Σε αυτό το στάδιο καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα σε 2 σενάρια κινητικότητας που παρουσιάζονται για το Δήμο. Υπάρχει περιγραφή ενδεικτικών μέτρων για κάθε σενάριο.
 
Συνοπτικά τα σενάρια είναι τα εξής:
"ΗΠΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" --> Έμφαση στην πεζή μετακίνηση, στο ποδήλατο, στην ενίσχυση της Δημόσιας Συγκοινωνίας και στα κοινόχρηστα μέσα μετακίνησης.
"ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ" --> Περιλαμβάνει τα μέτρα του ήπιου σεναρίου και επιπλέον δίνει έμφαση στον περιορισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην αύξηση της οδικής ασφάλειας
Επιπλέον, καλείστε να ιεραρχήσετε τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί σε επίπεδο μετακινήσεων.
Τέλος, επιθυμούμε να μας αναφέρετε οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζετε σε επίπεδο μετακινήσεων, ώστε να σχεδιάσουμε μαζί ορθότερα το μέλλον των μετακινήσεων στο Δήμο μας.
 
Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://forms.gle/Ai2RqKWQSv4iQE6m9
 
Παρακαλούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Σχόλια